Навигација

Архива новости

Информација са 54. сједнице Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци на 54. сједници одржаној 26.4.2017. године дао је сагласност на измјене и допуне Статута Машинског факултета УНИБЛ. Такође, дата је сагласност за закључивање Споразума о стипендирању између Фондације FAIRNETZEN и...

Информација са 53. сједнице Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци на својој 5. сједници одржаној 28.03.2017. године дао је позитивно мишљење на измјене и допуне Статута Универзитета у Бањој Луци, те их упутио ресорном министарству. На истој сједници разматран је и усвојен Из...

Информација са 52. сједнице Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци на 52. сједници  одржаној 21.2.2017. године разматрао је и усвојио  Извјештаја Централне пописне комисије о извршеном попису средстава, обавеза и потраживања на Универзитету у Бањој Луци, на дан 31.12.2016. годин...

Информација са 51. сједнице  Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци на 51. сједници одржаној 30.1.2017. године дао је сагласност ректору Универзитета за закључивање судског поравнања у предмету који се води пред Окружним привредним судом између “ICM Electronics” д.о.о. Нови Сад и...

Информација са 50. сједницу Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци на 50. сједници  одржаној 23.12.2016. године  донио је Одлуку о разрјешењу Александра Форце члана Управног одбора из реда студената, те је верификовао мандат Саши Кукићу, новоизабраном члану овог  тијела из  реда...

Информација са 49. сједнице  Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 22.11.2016. године донио је Одлуку о оснивању Центра за подршку привреди као подорганизационе јединице Машинског факултета нашег Универзитета. Такође, донесена је Одлука о оснивању Центра ...

Информација са 48. сједницe Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци на 48. сједници одржаној 18. октобра 2016. године, прихватио је Приједлог измјена и допуна Статута Универзитета у Бањој Луци у члану 135. и члану 145. Након разматрања, Управни одбор је усвојио  Програма мјера...

Информација са 47. сједнице Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци на 47. сједници одржаној 02.09.2016. године разматрао је и усвојио Извјештај о финансијском пословању Универзитета у Бањој Луци за период 01.01.2016.-31.07.2016. године. Такође, донесена је Одлукa о усвајању План...

Информација са 46. сједнице Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци на 46. сједници одржаној 19.07.2016. године је разматрао и прихватио Информацију о финансијском пословању Универзитета у Бањој Луци за период 01.01.2016.-30.06.2016. године. Такође, разматран је и усвојен Извј...

Информација са 45. сједнице Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци на 45. сједници одржаној 27.06.2016. године донио је Одлуку о расписивању Конкурса за упис по пет студената на студијске програме Универзитета у Бањој Луци за које Одлуком Владе Републике Српске није одобрен упис...

Најава 44. сједнице Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Четрдесет четврта сједница Управног одбора Универзитета у Бањој Луци одржаће се у понедјељак 30.05.2016. године, с почетком у 13.00 часова, у просторијама Ректората.

Информација са 43. сједнице  Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци на 43. сједници одржаној 19.05. 2016. године разматрао је и прихватио измјене и допуне Правилника о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста на Универзитету у Бањо...

Информација са 42. сједнице Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци на својој 42. сједници одржаној 01.04. 2016. године разматрао је и усвојио Извјештај о финансијском пословању Универзитета у Бањој Луци за 2015. годину. На сједници је изражено задовољство оствареним финансијским...