Навигација

Архива новости

Информација са 48. сједницe Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци на 48. сједници одржаној 18. октобра 2016. године, прихватио је Приједлог измјена и допуна Статута Универзитета у Бањој Луци у члану 135. и члану 145. Након разматрања, Управни одбор је усвојио  Програма мјера...

Информација са 47. сједнице Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци на 47. сједници одржаној 02.09.2016. године разматрао је и усвојио Извјештај о финансијском пословању Универзитета у Бањој Луци за период 01.01.2016.-31.07.2016. године. Такође, донесена је Одлукa о усвајању План...

Информација са 46. сједнице Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци на 46. сједници одржаној 19.07.2016. године је разматрао и прихватио Информацију о финансијском пословању Универзитета у Бањој Луци за период 01.01.2016.-30.06.2016. године. Такође, разматран је и усвојен Извј...

Информација са 45. сједнице Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци на 45. сједници одржаној 27.06.2016. године донио је Одлуку о расписивању Конкурса за упис по пет студената на студијске програме Универзитета у Бањој Луци за које Одлуком Владе Републике Српске није одобрен упис...

Најава 44. сједнице Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Четрдесет четврта сједница Управног одбора Универзитета у Бањој Луци одржаће се у понедјељак 30.05.2016. године, с почетком у 13.00 часова, у просторијама Ректората.

Информација са 43. сједнице  Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци на 43. сједници одржаној 19.05. 2016. године разматрао је и прихватио измјене и допуне Правилника о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста на Универзитету у Бањо...

Информација са 42. сједнице Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци на својој 42. сједници одржаној 01.04. 2016. године разматрао је и усвојио Извјештај о финансијском пословању Универзитета у Бањој Луци за 2015. годину. На сједници је изражено задовољство оствареним финансијским...

Информација са 40. сједнице Управног одбора  Универзитета у Бањој Луци

Управни одбор  Универзитета у Бањој Луци на својој 41. сједници одржаној 15.03.2016. године разматрао је Информацију о начину регулисања статуса објеката студентског стандарда у Универзитетском граду – Булевар војводе Петра Бојовића 1А, Бања Лука.  ...

Информација са 40. сједнице Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци на 40. сједници одржаној 03.03.2016. године разматрао је и усвојио Финансијски план Универзитета у Бањој Луци за 2016. годину,  Програма рада Универзитета за 2016. годину, као и План јавних набавки за 2016. годин...

Информација са 39. сједнице Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци на 39. сједници одржаној 02.02. 2016. године утврдио је Приједлог финансијског плана и Приједлог плана јавних набавки Универзитета у Бањој Луци за 2016. годину и прослиједио исте Проширеном колегијуму на разматра...

Информација са 38. сједнице Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци на 38. сједници одржаној 19. 02. 2016. године дао је сагласности на Одлуку о измјени и допуни Статута Института за генетичке ресурсе Универзитета у Бањој Луци. Такође, донио је Одлуку о оснивању Центра за стра...

Информација са 37. сједнице Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци на својој 37. сједници одржаној 10. децембра 2015. године усвојио је Информацију о финансијском стању на Универзитету у Бањој Луци у 2015. години, као и Извјештај о провођењу поступка јавних набавки на Универзите...

Најава 37. сједнице Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Тридесет седма сједница Управног одбора Универзитета у Бањој Луци биће одржана у четвртак, 10.12. 2015. године, с почетком у 13.00 часова, у просторијама Ректората Универзитета.

Информација са 36. сједнице Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 01.12.2015. године утврдио је Приједлог годишње висине школарине на III циклусу студија у школској 2015/16. години. На истој сједници разматран је и прихваћен Извјештај о провођењу поступа...

Најава 36. сједнице Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Тридесет шеста сједница Управног одбора Универзитета у Бањој Луци биће одржана у уторак, 01.12. 2015. године, с почетком у 13.00 часова, у просторијама Ректората Универзитета.