Навигација

Архива новости

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Светлане Думоњић-Миловановић

Одлуком Наставно-научног вијећа Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 16/3.893/15 од 15.05.2015. године именована је Комисија за оцјену подобности теме "Оптимизација коришћења дистрибуираних енергетских ресурса у стамбено-пословним објект...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Дејана Бранковића

Одлуком Наставно-научног вијећа Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 16/3.1109/15 од 11.06.2015. године именована је Комисија за оцјену подобности теме "Оптимизација поузданости рада приозводног система за производњу хигијенског папира к...

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Марије Обрадовић

На основу члана 149. Закона о високом образовању (Службени гласник Републике Српске, број 73/10, 104/11, 84/12, 108/13), члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци и члана 18. Статута Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно ви...

Обавјештење о давању на увид јавности докторске дисертације кандидата мр Ненада Малића

Обавјештавамо јавност да је докторска дисертација, кандидата мр Ненада Малића, под називом "Рекултивација станарских депосола примјеном агромелиоративних мјера и сјетвом травно-легуминозних смјеса" дата на увид јавности.Заинтересовани исту могу добити ...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Јасне Гузијан

Одлуком Научно-наставног вијећа Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета у Бањој Луци број 14/3.340/15 од 02.04.2015. именована je Комисијa за оцјену подобности теме и кандидата мр Јасне Гузијан, дипл. инж. арх. за израду докторске дисертације по...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Милијане Сладојевић Малеш

На сједници Научно-наставног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци, одржаној 04.03.2015. године именовани смо у Комисију, Рјешењем број 73/3.380-6/15, за писање Извјештаја о оцјени подобности теме пријављене докторске дисертације под н...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Милана Јакшића

Одлуком Научно-наставног вијећа Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци иименовани смо у комисију за оцјену подобности теме и кандидата мр Милана Јакшића у саставу:1. Др Мато Уљаревић, ванредни професор, ужа научна обла...

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Саше Мићина

  Одлуком Наставно-научног вијећа Технолошког факултета Универзитета у Бањoj Луци бр. 15/3.635-6/15 од 09.04.2015. године именовани смо у Комисију за оцјену и одбрану урађене докторске дисертације кандидата мр Саше Мићина, под називом „Корозионе каракт...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Јадрана Бандића

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 18-3-218/2015 од 25.03.2015. године, именована је Комисија за оцjену подобности теме под насловом „Поузданост дермоскопије у диференцијацији пигментних кожних промена...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Љиљане Јерковић

Извјештај о оцјени подобности теме Дидактичке основе и образовно-васпитни ефекти индивидуално планиране наставе кандидаткиње мр Љиљане Јерковић написала је Комисија именована Рјешењем 07/13.95-6/15 на сједници Наставно-научно вијеће Филозофског факулте...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Едина Фазлића

На основу члана 71. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС, број 73/10, 104/11, 84/12 и 108/13), Наставно-научно вијеће Рударског факултета на 32. редовној сједници, одржаној дана 15.04.2015. године, донијело је Одлуку о именовању Комисије за оцје...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Јоване Глушац

  На основу члана 149. тачка (1) одлуке Закона о високом образовању Наставно-научно вијеће Природно-математичког факултета на 161. Сједници донијело је Одлуку бр. 19/3.219/15 којом је именована Комисија за оцјену подобности теме за израду докторске дис...

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Мирослава Ђурића

На основу члана 71. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 73/10, 104/11, 84/12 и 108/13), Наставно-научно вијеће Факултета, на сједници оджаној 18.12.2014. године именовало је Комисију за процјену урађене докторске дисертације мр Мирослава Ђу...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Николе Матијашевића

Одлуком Наставно-научног вијећа Економског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 13/3.633-IV-13/15, а на основу члана 149. Закона о високом образовању, члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци и члана 20. Статута Економског факултета, на сједниц...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Љиљане Станивук

На основу члана 149. Закона о високом образовању ("Службени Гласник Републике Српске", бр 73/10, 104/11, 84/12 и 108/13), члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци и члана 18. Статута Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно в...

Обавјештење о давању на увид јавности докторске дисертације кандидата мр Фејзе Беговића

Обавјештавамо јавност да је докторска дисертација кандидата мр Фејзе Беговића, под називом"Генотипске специфичности минералне исхране јагодастих воћака у култури in vitro"дата на увид јавности. Заинтересовани исту могу добити на увид у библиотеци Пољоп...

Извјештај Комисије за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Маје Симоновске

На основу члана 71. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 73/10, 104/11, 84/12 и 108/13), Наставно-научно вијеће Факултета, на сједници оджаној 17.11.2014. године донијело је рјешење (07/3.2430-8/14) о формирању Комисије за оцјену подобности ...