Навигација

Информација са 17. сједнице Сената Универзтитета у Бањој Луци

Сједнице СенатаУниверзитет у Бањој Луци

На 17. сједници Сената Универзитета у Бањој Луци, која је одржана 30. новембра 2017. године, прихваћена је Одлука Уставног суда РС, на основу које је усвојен приједлог који се односи на измјену и допуну Статута Универзитета у Бањој Луци. 

На сједници су се нашли и захтјеви Уније студената Републике Српске од 7. новембра ове године. Сви захтјеви студената и приједлози за њихова рјешења добили су једногласну подршку чланова Сената.

У  раду 17. Сједнице Сената, разматрао се и приједлог измјена и допуна Одлуке о одговорним наставницима и сарадницима на I, II и III циклусу студија у школској 2017/2018. години. Сенат је дао подршку и  Одлуци о измјенама и допунама Одлуке о одговорним наставницима и сарадницима на Комбинованом студију II циклуса „Енергетска ефикасност у зградарству“ у школској 2017/2018.

Подршку је добио и приједлог  Одлуке Наставно-научног вијећа Машинског факултета о приједлогу листе одговорних наставника на комбинованом студијском програму III циклуса академских студија под називом „Обновљиви извори енергије и еколошко инжењерство“ за академску 2017/2018. годину.

Подржан је и приједлог одлуке Наставно-научног вијећа Медицинског факултета о измјени и допуни Одлуке о матичности факултета/академије умјетности и студијских програма Универзитета у Бањој Луци за научна и умјетничка поља и уже научне и умјетничке области.

На сједници је дата подршка о усвајању елабората  наставно – научног вијећа више организационих јединица Универзитета. 

Разматран је и подржан приједлог одлуке Наставно – научног вијећа Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета о измјени и допуни Наставног плана другог циклуса студија студијског програма Грађевинарство, које се односе на увођење новог смјера Управљање ризиком од катастрофалног догађаја. Подржан је и приједлог Одлуке Наставно-научног вијећа Медицинског факултета о измјени и допуни Наставног плана III циклуса докторских студија Биомедицинске науке. Подршку је добио и приједлог Одлуке наставно-научног вијећа Природно-математичког факултета о измјени и допуни Наставног плана Студијског програма хемија за други циклус студија, као и приједлог Наставно-научног вијећа Филозофског факултета о измјени Наставног плана лиценцираног I и II циклуса Студијског програма психологија.

Од пристиглих приједлога одлука са организационих јединица, једино је изостала подршка  за приједлог Одлуке Наставно – научног вијећа о испуњености услова за извођење неколико студијских програма на Медицинском факултету (сестринство, радиолошке терапије, медицинско лабораторијска дијагностика, физиотерапија, бабиштво и санитарно инжињерство)

Највише академско тијело Универзитета је, такође, донијело више одлука о избору у наставничка и сарадничка звања, и то на: Академији умјетности, Архитектонско – грађевинско геодетском факултету, Машинском факултету, Медицинском факултету, Прородно – математичком факултету, Филозофском и Филилошком факултету. 
Такође,  одлука о избору у звања одобрена је и за кандидате са Факултета физичког васпитања и спорта.

Исто тако донесена  одлука о давању сагласности на Извјештај комисије о урађеној докторској дисертацији за неколико кандидата. 
Тако су подржани извјештаји са Медицинског и Филолошког факултета.

Сенатори су подржали и Одлуку о давању сагласаности на Извјештај комисије о оцјени подобноасти теме и кандидата за израду докторске дисертације за кандидате на Економском, Медицинском, Електротехничком и Филозофском факултету.

Сенат је разматрао и прихватио приједлог Одлуке Наставно-научног вијећа Факултета политичких наука за давање сагласности за издавање „Приручника за израду семинарских и завршних радова“, аутора мр Далибора Савића, мр Борислава Вукојевића и Бојане Миодраговић, ма.

Подршку је добио и  Приједлог Одлуке Наставно-научног вијећа Машинског факултета да се књига под називом „Кинематика и динамика клипног механизма“ аутора др Александра Милашиновића, др Дарка Кнежевића и др Здравка Миловановића, објави као помоћни универзитетски уџбеник.

Сенатори су на сједници дали и пуну подршкку Одлуци о расписивању конкурса за избор у академска звања.

Једногласна подршка чланова Сената, дата је и за склапање  уговора о оснивању Конфуцијевог института на Универзитету у Бањој Луци.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/7181/unibl_logo_novi.png