Навигација

Информација са 15.сједнице Сената Универзтитета у Бањој Луци

Сједнице СенатаУниверзитет у Бањој Луци

Сенат Универзитета у Бањој Луци на 15. сједници одржаној 28.9. 2017. године донио је Одлуку о разрјешењу досадашњег члана Сената из реда студената  Стефана Кузмановића и именовању Петра Ђукић, новог студентског представника у овом тијелу. 

На истој сједници прихваћени су: Приједлог правилника о условима и поступку додјељивања звања и правима професора емеритуса; Приједлог о поступку провјере оригиналности завршних радова студената на II и III циклусу студија Универзитета у Бањој Луци; као и Упутство за спровођење процедура јавног конкурса избора у наставничка и сарадника звања на Универзитету у Бањој Луци.

Члановима Сенат предочена је анализе уписа студената у прву годину I и II циклуса студија на Универзитету у Бањој Луци у академској 2017/2018. години, те је прихваћен закључак да ће иста бити предмет разматрања након објављивања коначних резултата  трећег уписног рока.

На сједници је прихваћен Приједлог измјена и допуна Одлуке о одговорним наставницима и сарадницима на I, II и III циклусу студија у школској 2017/2018. Години, те је донесена Одлука о измјенама и допунама Одлуке о одговорним наставницима и сарадницима на Комбинованом студију II циклуса „Енергетска ефикасност у зградарство“ у школској 2017/2018. години.

Такође, прихваћен је Приједлог  измјена Правилника о областима образовања, као и Приједлог за измјене и допуне Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о броју редовних и ванредних студената који се уписују у прву годину I, II и III циклуса студија у академској 2017/18. години на јавним високошколским установама-проширење листе.

Сенат је на својој 15. сједници прихватио Приједлог ННВ  Медицинског факултета о поновном лиценцирању Студијског програма фармација Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци. Исто тако, прихваћени су приједлози ННВ Факултета политичких наука о измјени и допуни наставног плана и програма првог циклуса студијског програма Социологија  и ННВ Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета о измјени и допуни наставног плана другог циклуса Коминованог студијског програма другог циклуса академских студија „Енергетска ефикасност у зградарству“. 

Прихваћени су и приједлози ННВ Филозофског факултета о разрјешењу дужности доц. др Светлане Боројевић шефа катедре за Психологију и именовању доц. др Синише Лакића за новог шефа ове катедре.

Донесене су и одлуке о проглашењу конкурса неуспјелим: за ужу умјетничку област Драматургија на Академији умјетности и за ужу научну области Новинарство на Факултету политичких наука.

Сенат је на истој сједници донио Одлуку о расписивању конкурса за избор у академска звања.
Најавише академско тијело Универзитета је, такође, донијело више одлука о избору у наставничка и сарадничка звања, и то на: Академији умјетности, Економском, Електротехничком, Природно – математичком, Рударском, Технолошком, Факултету безбједносних наука, Филозофском, Филолошком и Машинском факултету. 

Такође је донесено више одлука о  давању сагласности на Извјештај комисије о урађеној   докторској дисертацији на: Природно-математичком факултету, Технолошком, Филозофском, Филолошком и Правном факултету, као и одлуке о давању сагласности на извјештаје комисија о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације на Технолошком, Филозофском  и Факултету полиричкух наука.

Сенат је донио и Одлуку о измјени Одлуке, број: 20/3.968-986/16 од 03.10.2016. године, о именовању Комисије за писање Извјештаја за оцјену подобности кандидата и теме за израду докторске дисертације мр Драгане Петровић на тему “Нови приступ повећању енергетске ефикасности система напајања“.

Захтјева др Бранислава Бијелића за преиспитивање Одлуке Сената Универзитета, број: 02/04-3.1879-37/17 од 29.06.2017. године, о избору др Видомира Обрадовића у звање доцента за ужу научну област Просторно планирање и одрживи развој, као и Приједлог др Драгице Арнаутовић-Аксић за преиспитивање Одлуке Сената Универзитета, број: 02/04-3.1879-25/17 од 29.06.2017. године о избору др Малине Чворо у звање доцента за ужу научну област Архитектонско пројектовање није прихваћен.

Сената је прихватио Приједлог ННВ Филозофског факултета да се рукопис „Психологија и филмско стваралаштво“ аутора др Милене Пашић, објави као универзитетска наставна литература.

На истој сједници прихваћени су приједлози за закључивање : Споразума о закључивању уговора између Универзитета у Бањој Луци и  Универзитета у Торину- Програм Erasmus+;  те Споразума о сарадњи између Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци и Архитектонског факултета Универзитета Sapienza у Риму, Италија.
 

Слике

  • /uploads/attachment/vest/6950/unibl_logo_novi.png