Навигација

Информација са 14. сједнице Сената Универзитета у Бањој  Луци

Сједнице СенатаУниверзитет у Бањој Луци

Сенат  Универзитета у Бањој Луци на 14. сједници одржаној 7. 9. 2017. године, донио је Одлуку  о именовању проф. др Златана Ковачевића,  представника Пољопривредног факултета у Сенату Универзитета у Бањој Луци. 

На истој сједници разматран је и прихваћен  Приједлог правилника о садржају, изгледу и дигиталном репозиторијуму мастер/магистарских радова на Универзитету у Бањој Луци.

Такође, Сенат је упознат са планом реализације Стратегије научног и технолошког развоја РС 2017-2021. године „Знање за развој“.

На 14. сједници Сената  донесена је и Одлука о именовању чланова Радне групе за имплементацију Повеље и Кодекса Универзитета у Бањој Луци, коју ће чинити:  проф. др Радослав Гајанин, проректор за НИР, предсједник;  доц. др Гордана Роквић, члан;  Драгана Радуловић, члан;  Дијана Билановић, члан и  Душан Врућинић, члан.

Сенат је донио и Одлуку о усвајању Упутства о начину реализације пројеката на Универзитету у Бањој Луци.

Након разматрања, усвојен је Приједлог правила о извођењу комбинованих студијских програма II и III циклуса на Универзитету у Бањој Луци.

Прихваћени су приједлози ННВ Медицинског и Филозофског факултета  о именовању шефова катедри за Оралну хирургију, Ортопедију вилица; и Максилофацијалну хирургију; односно  за Општу педагогију и Педагогију.

Сенат је на својој 14. сједници донио Одлуку о расписивању конкурса за избор у академска звања (напредовање и реизбор).

Такође, донесене су одлуке о проглашењу неуспјешним  конкурса за избор у звање наставника за уже научне области Нуклеарна медицина, Хирургија и Интерна медицина и конкурса и за избор у звање наставника за ужу научне области  Хирургија и Оториноларингологија.

Истовремено, донесено је више одлука о избору у наставничка и сарадничка звања, и то на Економском, Машинском, Медицинском, Природно-математичком, Филозофском и Филолошком факултету.

Донесено је и више одлика о давању сагласности на извјештаје комисија о урађеној докторској  дисертацији на: Економском, Медицинском и Правном факултету.

Такође, донесен су одлуке о давању сагласности на извјештај комисије о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације на Медицинском и Рударском факултету.

Сенат је донио Одлуку о давању сагласности за продужење рока за одбрану докторске дисертације кандидата мр Вање Даничић под називом „Генетички диверзитет и морфолошко-помолошки варијабилитет популација питомог кестена (Castanea sativa Mill.) у Босни и Херцеговини“.

Прихваћен је Приједлог одлуке НУВ Академије умјетности о усвајању извјештаја комисије о првом уписном року за упис кандидата на први циклус студија на Академији умјетности Универзитета у Бањој Луци, као и Захтјева Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета за корекцију и проширење листе за упис студената у акадамеску 2017/2018 годину.

Истовремено, донесен је закључак да  факултети најкасније до 15.9.2017. године пошаљу захтјеве за проширење листе кандидата који се уписију у прву годину I, II и III циклуса студија у академској 2017/2018. години уколико планирају проширење истих.

Сенат је прихватио Приједлог ННВ  Природно-математичког факултета за упис кандидата на трећи циклус студија на студијском програму математика и Приједлог ННВ Факултета бeзбједносних наука о утврђивању приједлога за измјену и допуну наставног плана и програма.

Захтјев  др Радмиле Чокорило за преиспитивање Одлуке Сената Универзитета од 29.06.2017. године је враћен ННВ Факултета политичких наука на изјашњавање. И  захтјев др Драгице Арнаутовић-Аксић за преиспитивање Одлуке Сената Универзитета број од 29.06.2017. године о избору др Малине Чворо у звање доцента за ужу научну област Архитектонско пројектовање враћен је ННВ АГГФ-а.

Захтјев  др Воје Радића за преиспитивање Одлуке Сената Универзитета од 13.07.2017. године о избору др Жељка Лакића у звање доцента за ужу научну област Ратарство-Крмно биље, као и Захтјев Ведрана Француза за преиспитивање Одлуке Сената Универзитета од 25.05.2017. године за избор Душанке Слијепчевић у звање асистента за ужу научну област Теоријска социологија су одбијени.

Сенат је разматрао и прихватио приједлоге за закључивање сљедећих уговора и споразума о сарадњи:

- Међуинституционалног уговора за 2017-2018 између институција програмских и партнерских земаља Универзитета Македонија из Солуна, Грчка и Универзитета у Бањој Луци, Босна и Херцеговина;
- Споразума о међусобним односима Природно-математичког факултета, Босна и Херцеговина и Факултета за технологију полимера, Словењ Градец, Република Словенија;
- Допуне Споразума о сарадњи између Државног института за руски језик „А.С.“ Пушкин (Русија, Москва) и Универзитета у Бањој Луци, Босна и Херцеговина; те
- Споразума о академској размјени и сарадњи између Универзитета у Гдањску (Пољска) и Универзитета у Бањој Луци.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/6910/unibl_logo_novi.png