Навигација

Информација са 13. сједнице Сената Универзитета у Бањој Луци

Сједнице СенатаУниверзитет у Бањој Луци

Сенат  Универзитета у Бањој Луци на 13. сједници одржаној 13. јула 2017. године, разматрао је и прихватио Приједлог академског календара за 2017/2018. годину, као и

Анализу уписа студената у прву годину I циклуса студија на Универзитет у Бањој Луци у академској 2017/2018. години.

На истој сједници је усвојен закључак да организационе јединице доставе коментаре  на Приједлог правила о извођењу комбинованих студијских програма III циклуса студија и Приједлог правила о извођењу комбинованог студијског програма другог циклуса академских студија на Универзитету у Бањој Луци, како би исти били уврштени  у поменуте приједлоге и разматрани на септембарској сједници.

Сенат је прихватио  и приједлоге ННВ Факултета политичких наука  УНИБЛ за измјену и допуну наставног плана и програма I циклуса студијским програмима Политикологија  и  Новинарство и комуникологија на Факултету политичких наука Универзитета у Бањој Луци.

Такође, прихваћен је приједлог ННВ  Академије умјетности о именовању мр Сњежане Поповић Вулете за шефа катедре за Клавир; те приједлози ННВ  Медицинског факултета: о разрјешењу проф. др Јована  Војиновића дужности шефа Катедре за дјечију и превентивну стоматологију;  о именовању доц. др Оливере  Долић за шефа Катедре за дјечију и превентивну стоматологију; о разрјешењу проф. др Славољуба Живковића дужности шефа Катедре за болести зуба и ендодонцију; и о именовању доц. др Александре Ђери за шефа Катедре за болести зуба и  ендодонцију.

Сенат је на истој сједници донио Одлуку о измјени конкурса за избор у звање наставника на ужој умјетничкој области Репродукција музике за наставне предмете: Клавир, Корепетиција и читање с листа, Историја и теорија пијанизма, Методика наставе клавира, Анализа интерпретације  и  Одлуку о расписивању конкурса за избор у наставничка и сарадничка звања (реизбор и избор у виша звања).

Највише акдамско тијело је на својој 13. сједници донијело више одлука о избору у наставничка и сарадничка звања, и то на: Медицинском, Правном и  Пољопривредном факултету.

Донесена је и Одлука о давању сагласности на Извјештај комисије о урађеној   докторској дисертацији на Електротехничком факултету, те више одлука о  давању сагласности на извјештај комисије о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације, и то на: Академији умјетности, Медицинском, Правном и Факултету политичких наука.

Сенат је  донио Одлуку о именовању Комисије за оцјену подобности теме, кандидата и ментора за израду докторске дисертације за мр Андреју Фигурек на тему под називом: „Улога фибробластног фактора раста 23 у раној дијагностици поремећаја метаболизма минерала и коштане масе у хроничној бубрежној болести“.

Прихваћен је Приједлога ННВ Медицинског факултета да се рукопис „Физичкохемијске методе анализе“, аутора доц. др Дијане Јелић објави као универзитетска наставна литература.

Такође, прихваћен је Приједлог ННВ Факултета безбједносних наука о измјени и допуни приједлога плана уписа студената у школску 2017/18. годину на први циклус студија.

Сенат је на истој сједници прихватио и Приједлог за закључивање Споразума о сарадњи између Унион универзитета у Пекингу за оснивање „16+1 Уније Факултета туризма“ између Кине и земаља централне  и источне  Европе.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/6781/large_uni-2__1_.jpg