Навигација

Информација са 11. сједнице Сената Универзитета у Бањој Луци

Сједнице СенатаУниверзитет у Бањој Луци

Сенат Универзитета у Бањој Луци на 11. сједници одржаној 25.05.2017. године, донио је Одлуку о именовању чланова Комитета за етичка питања на Универзитету у Бањој Луци. У Комитет су именовани: проф. др  Зденка Бабић, проф. др Душко Вулић, проф. др Ђорђе Вуковић, доц. др Маја Манојловић, доц. др Синиша Митрић, доц. др Горан Латиновић, Јосиф Илић, секретар Факултета политичких наука, те студенти: Јована Маријанац и Гаврило Керкез.

Донесене су и одлуке о измјенама и допунама Одлуке о одговорним наставницима и сарадницима на I, II и III циклусу студија у школској 2015/2016. години и Одлуке о одговорним наставницима и сарадницима на I, II и III циклусу студија у школској 2016/2017. години.

На истој сједници је прихваћен је Приједлог ННВ  Економског факултета о оправданости оснивања Центра за иновације, предузетништво и ревитализацију предузећа и Елаборат о оправданости оснивања Центра.

Сенат је, такође, донио Одлуку о расписивању конкурса за избор у наставничка и сарадничка звања.

Донесене су и одлуке о именовању руководилаца студијских  програма Производно машинство, Заштита на раду,  Мехатроника, те  Енергетско и саобраћајно машинство на Машинском факултету УНИБЛ; као и одлуке о разрјешењу и именовању руководиолаца  студијских програма: Учитељски студиј, Педагогија, те Предшколско васпитање на Филозофском факултету УНИБЛ.

На својој 11. сједници Сенат је донио више одлука о избору у наставничка и сарадничка звања, и то на: Академији умјетности, Архитектонско-грађевинско-геодетском, Економском, Електротехничком, Медицинском, Природно-математичком, Филолошком, филозофском, Факултету политичких наука и Факултет физичког васпитања и спорта. 

Такође, донесено је више одлука о давању сагласности на извјештаје комисија о урађеној   докторској дисертацији на Медицинском  и Филозофском факултету, као и одлуке о давању сагласности на извјештај комисија о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације на:  Економском, Машинском, Медицинском, Рударском, Филозофском, Филолошком? И Факултету физичког васпитања и спорта.

Сенат је прихватио приједлог ННВ Природно-математичког факултета  да се рукопис  „Биохемија I“, аутора др Биљане Кукавица, др Биљане Давидовић-Плавшић,  др Данијеле Којић и др Јелене Пураћ, објави као универзитетска наставна литература; као и приједлоге ННВ Медицинског факултета да се рукопис „Мултидисциплинарна интензивна здравствена њега“-друго измијењено и допуњено издање, аутора проф др Боже Кривокуће и рукопис Практикум  из оториноларингологије за студенте Медицине и Стоматологије“, аутора проф. др Слободана Спреме, проф. др Сање Шпирић, доц. др Дмитра Травара, доц. др Предрага Шпирића и доц. др Мирјане Гњатић, објаве као универзитетска наставна литература.

На сједници је разматран и прихваћен Приједлог правилника о начину избора и броју чланова Студентског парламента и избору студената у Наставно-научна/умјетничко вијеће Факултета/Академије умјетности. 

Сенат је, такође, упознат и са активностима на формирању алумни центра Универзитета у Бањој Луци.

У вези са упућеном Петицијом за ревизију изучавања теорије еволуције у школама и на факултетима, Сенат је донио закључак у којем је наведено да сенати или скупштински одбори нису мјесто за расправе о различитим научним теоријама покренутим путем петиција, па тако и о ревизији теорије еволуције. Расправе о научним теоријама, хипотезама и доказима треба да се одвијају на научним скуповима и конференцијама међу онима који су најкомпетентнији да о њима дискутују, а резултати истих саопштавају у научно и стручно признатим публикацијама. 

На истој сједници прихваћени су приједлози о одобравању слободне студијске године: за проф. др Сашу Зељковића, ПМФ УНИБЛ, у периоду  01.09.2017. године до 30.06.2018. године; за проф. мр Ванесу Кременовић, акдемија умјетности, у периоду 01.09.2017.  године до 30.06.2018. године; за проф. мр Сашу Павловића, Академија умјтности) у периоду 01.09.2017. године до 30.06.2018. године; те за проф. др Александра Богданића, ФПН УНИБЛ.

Такође, донесене су одлуке о давању сагласности за продужење рока за одбрану   докторске дисертације кандидата: мр Петра Катанића  и мр Димше Милошевића, као и Одлука о именовању Комисије за оцјену урађене докторске дисертације на Електротехничком факултету мр Огњена Јолџића на тему: „Адаптивни систем за детекцију DDoS напада у рачунарским мрежама“.

Сенат је разматрао и прихватио више приједлога споразума, уговора и меморандума о сарадњи, и то: 
- Меморандума о сарадњи између Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци и Универзитета за међународне студије у Пекингу (Beijing International Studies University China);
- Уговора о сарадњи између Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци и Радио-телевизије Републике Српске;
- Споразума о сарадњи између Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци и Специјалне библиотеке за слијепа и слабовида лица Републике Српске;
- Споразума о сарадњи између Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци и Математичког факултета Универзитета у Београду;
- Споразума о сарадњи између Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци и ЈУ Ветеринарског института Републике Српске „Др Васо Бутозан“ Бања  Лука.
- Уговора о сарадњи између Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци и Medical University of Bialystok, Пољска; те 
- Уговора о сарадњи између Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци и Универзитета Лобачевски из Нижњег Новгорода (Руска Федерација).

Сенат је на својој 11. сједници именовао Комисију за разматрање Конкурсног материјала за избор и именовање чланова Управног одбора из реда академског и административног особља Универзитета у Бањој Луци у саставу: проф др Лука Кецман, проф. др Драшко Маринковић и Дијана Шукало. 

Слике

  • /uploads/attachment/vest/6604/uni-1.jpg