Навигација

Информација са 10. сједнице Сената Универзитета у Бањој Луци

Сједнице СенатаУниверзитет у Бањој Луци

Сенат Универзитета у Бањој Луци на 10. сједници одржаној 27. априла  2017. године, на Захтјева Министарства просвјете и културе Републике Српске, именовао је два представника Универзитета у Бањој Луци који ће учествовати  у раду  Радне групу за израду новог Закона о високом образовању. У радној групи ће испред Универзитета бити: проректор за научноистраживачки рада проф. др Радослав Гајанин и генерални секретар Универзитета Ђорђе Маркез.

На сједници је прихваћен Приједлог измјена и допуна Статута Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци.

Такође, донесена је Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање представника академског и административног особља из реда стално запослених на Универзитету у Управни одбор Универзитета у Бањој Луци.

Сенат је разматрао и прихватио Приједлог  Кодекса професионалне етике на Универзитету у Бањој Луци. Исто тако, прихватио је Правилник о измјенама Правилника о поступку и условима избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци.

У наставку сједнице, утврђен је Приједлог o измјенама Приједлога плана уписа у прву годину I, II и III циклуса студија у академској 2017/18. години, као и Приједлог висине школарине за редовне и ванредне студенте на студијским програмима I, II и III циклуса студија, за школску 2017/2018. годину.

Донесена је и Одлука о измјенама и допунама Одлуке о одговорним наставницима и сарадницима на I, II и III циклусу студија у школској 2016/2017. години, као и Одлука о расписивању конкурса за избор у наставничка и сарадничка звања.

На својој 10. сједници, Сенат је прихватио  Приједлог измјена и допуна наставног плана I циклуса студија Студијског програма Геолошко инжењерство на Рударском факултету; као и Приједлог  ННВ Економског факултета о измјенама и допунама студијског програма Економија и пословно управљање на првом циклусу студија.

Након разматрања, донесен је Одлука о проглашењу неуспјешним конкурса за избор наставника  неуспјешним на Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету, за ужу научну област Фотограметрија и даљинско истраживање.

Донесене су и  одлуке о именовању руководиоца Студијског програма Електроенергетика и аутоматика на Електротехничком факултету УНИБЛ, те од именовању и разрјешењу руководиоца Студијског програма Социологија на Факултету политичких наука УНИБЛ и руководиоца Студијског програма српског језика на Филолошком факултету УНИБЛ.

Сената је донио и одлуке о разрјешењу и именовању шефа Катедре за материјале и конструкције на Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету;те о именовању шефа Катедре за рачунарство и информатику на Електротехничком факултету и Катедре за cилвиекологију на Шумарском факултету.

Највише академско тијело Универзитета донијело је више одлука о о избору у наставничка и сарадничка звања, и то на: Академији умјетности, Економском, Природно-математичком, Технолошком, Филолошком и Шумарском факултету.

Такође, донесе одлуке о давању сагласности на извјештаје комисија о урађеној докторској дисертацији на Електротехничком и Машинском факултету, као и одлука о давању сагласности на извјештај комисије о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације на:Економском, Медицинском, Природно-математичком  и Факултету политичких наука.

Сенат је прихватио и приједлоге више споразума и уговора о сарадњи, и то:

- Споразума о научно-образовној и пословно-техничкој сарадњи између Факултета безбједносних наука Универзитета у Бањој Луци и Факултета безбедности Универзитета у Београду;

- Анекса споразума о научно-образовној и пословно-техничкој сарадњи између Факултета безбједносних наука Универзитета у Бањој Луци и Криминалистичко-полицијске академије у Београду;

- Уговора о сарадњи између Економског факултета Универзитета у Бањој Луци и Факултета организационих наука Универзитета у Београду;

- Уговора о сарадњи између Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци и ЈУ „Бански -Уговора о сарадњи између Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци и ЈУ Народно позориште Републике Српске у Бањој Луци;

- Споразума о стипендирању између Фондације из Есена, Њемачка и Универзитета у Бањој Луци;

- Споразум о сарадњи између Града Бања Лука и Универзитета у Бањој Луци;

- Споразум о сарадњи између Универзитета у Бањој Луци и Arcadia Trade d.o.o;

Након разматрања, одбијен је Захтјев др Предрага Раосављевића за преиспитивање Одлуке Сената Универзитета у Бањој Луци о неизбору др Јелене Вукадиновић Марковић у звање доцента за ужу научну област Међународно право, на наставни предмет Међународно арбитражно право.

У вези са Приједлогом ННВ Електротехничког факултета за додјелу звања професора емеритуса проф. др Бранку Докићу, Сенат је донио Закључак да исти неће бити разматран док се не донесе нови правилник о условима и поступку додјељивања звања и правима професора емеритуса.

На истој сједници, прихваћени су приједлози Академије умјетности, Рударског и Технолошког факултета о организовању инструктивне наставе и висини накнаде за похађање исте; донесена је Одлука о давању сагласности за продужење рока за одбрану докторске дисертације кандидата мр Драженка Бјелића, као и Одлука о утврђивању начинa суфинансирања трошкова студија III циклуса на Електротехничком факултету УНИБЛ.

Такође разматрано је и прихваћено Упутство о навођењу афилијације академског особља Универзитета у Бањој Луци, као и Извјештај о проведеним студентским изборима на Факултету безбједносних наука.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/6529/uni-2.jpg