Навигација

Информација са 7. сједнице Сената Универзитета у Бањој Луци 

Сједнице СенатаУниверзитет у Бањој Луци

Сенат Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 26.1.2017. године разматрао је и прихватио Приједлог измјена и допуна Статута Универзитета у Бањој Луци. 

Поменутим приједлогом измјена у члану 2. дефинисан је будући статус Факултета безбједносних наука као организационе јединице Универзитета у Бањој Луци, док је члан 3. којим је дефинисан статус Високе школе унутрашњих послова као придружене чланице Универзитета - избрисан. 

На истој сједници Сенат је утврдио Приједлог броја студената за упис у прву годину I, II и III циклуса студија у академској 2017/18. години, те ће исти, такође, бити упућен ресорном министарству које ће донијети коначну одлуку о броју студената за упис у наредну академску годину.

 На сједници је донесена Одлука о расписивању Конкурса за упис студената на II циклус студија на Електротехничком факултету и Машинском факултету. У вези са овом тачком дневног реда донесен је закључак да у идућој школској години предавања на сва три циклуса студија почињу почетком октобра.

Након разматрања, прихваћен је Приједлог одлуке Наставно-научног вијећа Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци о измјени и допуни Приједлога Одлуке о распореду наставних предмета по катедрама Универзитета у Бањој Луци, за које је матичан Природно-математички факултет.

Такође, донесена је Одлука о именовању руководиоца студијског програма Пословно право на II циклусу студија на Правном факултету, као и више одлука о именовању шефова појединих катедри на академији умјетности и Правном факултету. 

Прихваћени су и приједлози НУВ Академије умјетности о поништавању конкурса расписаног 08.04.2016. године за избор наставника на ужу научну област Историја и теорија филма и театра; и ННВ Пољопривредног факултета о поништавању конкурса расписаног 24.10.2016.године за избор сарадника на ужу научну област генетика и оплемењивање животиња на наставном предмету Генетика. Исто тако, прихваћен је Приједлог ННВ Економског факултета о избору изборних предмета на II циклусу студија у академској 2016/17. години. 

Највише академско тијело Универзитета је на својој 7. сједници донијело више одлука о избору у наставничка и сарадничка звања, и то на:Архитектонско-грађевинско-геодетском, Електротехничком, Медицинском, Пољопривредном, Природно-математичком, Филолошком, Филозофском, Шумарском и Факултету физичког васпитања и спорта.  

Сенат је донио одлуке о давању сагласности на извјештаје комисија о урађеној докторској дисертацији на: Економском и Медицинском факултету, као и више одлука о давању сагласности на извјештаје комисија о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације на: Економском, Електротехничком, Медицинском, Филолошком  и Филозофском факултету. 
Након разматрања, прихваћен је Приједлог ННВ  Факултета физичког васпитања и спорта да се рукопис  „Рекреација особа треће доби“ аутора доц. др Радомира Зрнића, објави као универзитетска наставна литература. 

Сенат је на истој сједници разматрао и прихватио приједлоге сљедећих споразума о сарадњи: 
- Споразума о сарадњи између Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци и  Аристотеловог универзитета у Солуну, Грчка;
- Споразум о научно-истраживачкој и техничкој сарадњи између Пољопривредног  факултета Универзитета у Бањој Луци и Републичког хидрометеоролошког завода Републике Српске;
- Споразума о сарадњи између Института за генетичке ресурсе Универзитета у Бањој Луци и Коморе инжењера пољопривреде Републике Српске;
- Споразума о сарадњи између Института за генетичке ресурсе Универзитета у Бањој Луци и Научно воћарског друштва Републике Српске. 
 
У наставку сједнице прихваћен је Приједлог НУВ Академије умјетности за радно ангажовање др Милорада Кењаловића, пензионисаног професора Академије умјетности у школској 2016/17 години, као и Приједлог ННВ Пољопривредног факултета за изједначавање избора проф. др Нове Пржуља.

Сенат је на својој седмој сједници је верификовао мандате чланова Комитета за осигурање квалитета на  Универзитету у Бањој Луци. 

Такође, донесена је Одлуку о додатним условима за одбрану докторске дисертације
на Универзитету у Бањој Луци.

Након разматрања Молбе Љубише Мићића, асистента Економског факултет, дато је додатно појашњење одредби у члановима  21, 22, и 25. Правилника о поступку и условима избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци.

Исто тако, разматрана је и прихваћена Молба проф. мр Славице Глувић за преиначење Одлуке Сената Универзитета, број: 02/04-3.3829-72/16 од 22.12.2016. године.

Сенат је на истој сједници  донио Одлуку о расписивању конкурса за избор у виша звања на Универзитету у Бањој Луци. 

Слике

  • /uploads/attachment/vest/6163/uni-1.jpg