Навигација

Информација са шесте сједнице Сената Универзитета у Бањој Луци

Сједнице СенатаУниверзитет у Бањој Луци

Сенат Универзитета у Бањој Луци на шестој  сједници одржаној 22.12.2016. године, верификовао је мандат проф. др Мате Уљаревића представника Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета у Сенату, као и представника студената у овом тијелу: Ратка Савића (Правни факултет) Марије Пуљаревић (ПМФ), Стефана Кузмановића (Пољопривредни факултет), Жељка Сладојевића (ФФВС), Милоша Ковачевића (ФПН) и Зорана Граховца (Машински факултет).

У наставку сједнице донесена је Одлука о измјенама и допунама Одлуке о одговорним наставницима и сарадницима на I, II и III циклусу студија у школској 2016/2017. години за Филолошки и Филозофски факултет, те Академију умјетности.

Након разматрања Иницијативе ННВ Пољопривредног факултета за измјену Правила студирања на I и II циклусу студија Универзитета у Бањој Луци, усвојен је закључак да се Иницијатива прослиједи на изјашњавање наставно-научним вијећима других факултета. 

Сенат је, такође донио Одлуку о именовању Комисије за издавачку дјелатност Универзитета у Бањој Луци коју ће, као и у претходном мандату чинити: проф др Чедомир Црногорац, проф др Славица Јандрић, проф. др Родољуб Ољача, проф. др Петар Пенда, доц. др Ђорђе Чича, доц. др Дарко Радић и др Наташа Глишић, док је за предсједавајућег Комисије изабран  проректор за научноистраживачки рад проф. др Радослав Гајанин. 

Највише академско тијело Универзитета  разматрало је и донијело одлуке о усвајању више елабората за лиценцирање студијских програма на приједлог  наставно-научних/Умјетничког вијећа факултета /академије, те исте прослиједило Министарству  просвјете на лиценцирање. 
Ријеч је о сљедећим приједлозима: 
- Приједлогу НУВ Академије умјетности о усвајању Елабората за лиценцирање другог циклуса студија „Ликовна умјетност – Графички дизајн“;
- ННВ Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета о усвајању Елабората за лиценцирање другог циклуса студија „Архитектура – Интегрални дизајн: архитектура, град и пејзаж“;
- ННВ  Технолошког факултета о измјени постојећег студијског програма на првом циклусу студија „Прехрамбене технологије и биотехнологије“, те о измјени постојећег студијског програма на првом циклусу студија „Хемијско инжењерство и технологије“;
- ННВ Природно-математичког факултета о усвајању Елабората о оснивању трећег циклуса студија „Математика“;
- ННВ Филолошког факултета о усвајању Елабората о оснивању трећег циклуса студија „Филологија (језик и књижевност)“;
- ННВ Електротехничког факултета о усвајању Елабората о оправданости оснивања и извођења студијског програма на другом циклусу студија „Дигитално емитовање и широкопојасне технологије“.

На истој сједници Сенат је донио одлуке о измјени и допуни: наставног плана и програма Филолошког факултета на II циклусу студија – Француски језик и књижевност и НПП на I циклусу студија – Италијански језик и књижевност; као и НПП Факултета политичких наука на I циклусу студија – Социјални рад. 

Такође, прихваћен је Приједлог ННВ Медицинског факултета о усвајању Елабората о оправданости оснивања Медицинског специјалистичког центра и његовом оснивању као подорганизационе јединице Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци. 

Исто тако, донесена је одлука о разрјешењу и именовању шефова: Катедре за зоологију, еволуцију и генетику;  студијског програма Просторно планирање, те студијског програма Географија на Природно-математичком факултету.

Прихваћен је приједлог одлуке о обустављању процедуре избора у звање на Економском факултету.

Сенат је донио одлуку у вези са Елаборатом о формирању Факултета безбједносних наука, а у складу са пимједбама Министарства просвјете и културе РС које су се односиле на: Одлуку о усвајању Студијског програма; листу одговорних наставника;   преглед оптерећења наставника; образложење за промјену предложеног звања; одлуке о избору у звање наставника;  Уговор о коришћењу просторија и других материјално-техничких услова између Универзитета у Бањој Луци и Министарства унутрашњих послова Републике Српске; као и финансирање Факултета.

У наставку сједнице донесено је више одлука о избору у наставничка и сарадничка звања, и то на: Медицинском, Природно-математичком, Рударском, Факултету политичких наука и Факултету физичког васпитања и спорта. 

Такође, донесене су одлуке о давању сагласности на извјештаје комисија о урађеној докторској дисертацији на: АГГФ-у, Филозофском, Пољопривредном, Филозофском и Филолошком  факултету. 

Сенат је разматрао и прихватио приједлоге сљедећи споразума и меморандума о сарадњи:
- Меморандума о разумијевању између Чешког Универзитета природних наука у Прагу (CZECH UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES Prague) и Универзитета у Бањој Луци; 
- Међууниверзитетског споразума 2016-2018 између институција програмских и партнерских земаља у програму ERASMUS+ (КА1 – Размјена студената и особља) између Универзитета у Бањој Луци (Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет и Eлектротехнички факултет) и КУ Лувен; те 
- Декларације између Универзитета у Бањој Луци и Универзитета у Поатјеу. 

Након разматрања, Сенат је одбио Захтјев мр Марине Балта за преиспитивање Одлуке Сената  о избору Мирјане Марковић у звање асистента за ужу научну област Заштита животне средине, док је Захтјев Синише Суботића за преиспитивање Одлуке Сената од 24.11.2016, прихваћен.

Такође,  поништена је Одлука Сената о избору др Мијане Кубурић -Мацура у звање доцента за ужу научну област Специфични језици – Српски језик, по Пресуди Окружног суда од 17.11.2016. године.

Сенат је  прихватио Извјештај Централне изборне комисије о избору чланова Студентског парламента и наставно-научних/Умјетничког вијећа факултета/Академије, као и Приједлог НУВ Академије умјетности за одобрење слободне студијске године за проф. мр Славицу Глувић.

Такође, Сенат је једногласно усвојио Програм рада Универзитета за 2017. годину.  
 

Слике

  • /uploads/attachment/vest/6070/uni-1.jpg