Навигација

Информација са пете сједнице Сената Универзитета у Бањој Луци

Сједнице СенатаУниверзитет у Бањој Луци

Сенат Универзитета у Бањој Луци на 5. сједници одржаној 24.11. 2016. године разматрао је и усвојио План издавачке дјелатности Универзитета у Бањој Луци за 2017. годину.

Такође, Сенат  је донио одлуке о разрјешењу и именовању шефова појединих  катедри на Економском и Пољопривредном факултету, о именовању шефова катедри на Факултету физичког васпитања и спорта, као и одлуку о разрјешењу и именовању руководиоца студијских програма Медицина на Медицинском факултету и Политикологија на Факултету политичких наука.

На истој сједници донесена је Одлука о измјенама и допунама Одлуке о одговорним наставницима и сарадницима на I, II и III циклусу студија у школској 2016/2017. години.

Сeнaт је, након разматрања, прихватио кориговани извјештај за избор др Милана Гужвице у звање доцента за ужу научну област Специјално физичко образовање; др Предрага Ћеранића у звање доцента за ужу научну област Безбједносне науке, те др Драгомира Јовичића у звање доцента за ужу научну област Организација и послови полиције.

Највише академско тијело Универзитета је на својој петој сједници донијело више одлука о избору у наставничка и сарадничка звања и то на: Акaдeмији умјетности, Електротехничком, Пољопривредном, Рударском и Факултету политичких наука.

Такође,  донесене су одлуке о давању сагласности на извјештаје комисија о урађеној докторској дисертацији на: Архитектонско-грађевинско-геодетском, Медицинском и Правном факултету, као и одлуке о давању сагласности на извјештаје комисија о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације на економском, Медицинском и Шумарском факултету.

Сенат је у наставку сједнице, прихватио захтјев мр Бошка Петковића за преиспитивање Одлуке Сената Универзитета од 27.10.2016. године, док је након разматрања Рјешења Просвјетне инспекције  за преиспитивање одлуке Сената о избору др Чедомира Црногорца у звање ванредног професора за ужу научну област Заштита животне средине, Сенат потврдио своју претходну одлуку.

На сједници су разматрани и прихваћени сљедећи споразуми у уговори о сарадњи:

- Споразума о сарадњи између Универзитета у Бањој Луци и Универзитета у Вроцлаву (Пољска);
- Протокол о сарадњи између Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци и Филозофског факултета Универзитета у Источном Сарајеву;
- Уговор о сарадњи између Филолошког факултета Универзитета „SUOR ORSOLA BENINCASA“ у Напуљу и Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци;
- Уговора о сарадњи између Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци и Аleksandru loan Cuza University of lasi, Rumunija, и учешће у пројекту Еразмус;
- Споразум о сарадњи између Универзитета у Бањој Луци и Универзитета у Новом Саду.

Сенат је такође, након разматрања захтјева ННВ факултета донио одлуке да се као универзитетска наставна литература објаве: књига под називом „Машине алатке“, аутора проф. др Ђорђа Чиче; рукопис „Шумска микологија“, аутора проф. др Ненада Кече, доц. др Ивана Миленковића, доц. др Слободана Милановића и проф. др Зорана Станивуковића; рукопис „Гајење шума посебне намјене“, аутора проф. др Зорана Говедара и проф. др Милуна Крстића, те рукопис „Органска хемија“, аутора проф. др Предрага Милетића и проф. др Жељке Марјановић Балабан.

На сједници је прихваћен захтјев Биљане Рогић који се односи на еквиваленцију избора на ужу научну област Генетика и оплемењивање животиња, те је задужено ННВ Пољопривредног факултета да формира комисију и изврши еквиваленцију. Исто тако, прихваћен је захтјев  проф. Рогић за доставу листе одговорних наставника и сарадника на Пољопривредном факултету.

Сенат је на захтјев Електротехничког факултета Универзитета у Бањој Луци дао тумачење  у вези са полагањем испита пред испитном комисијом, док је након разматрање приједлога истог факултета за усклађивање Правила студирања на 3. циклусу студија донио закључак да се Образац бр. 2 усклади са Правилима.

Највише академско тијело Универзитета на својој петој сједници донијело је и Одлуку о расписивању Конкурса за избор у наставничка и сарадничка звања на Универзитету у Бањој Луци у сегменту који се односи на напредовање у виша звања.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/5966/uni-3.jpg