Навигација

Информација са 49. сједнице  Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Сједнице Управни одборУниверзитет у Бањој Луци

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 22.11.2016. године донио је Одлуку о оснивању Центра за подршку привреди као подорганизационе јединице Машинског факултета нашег Универзитета.

Такође, донесена је Одлука о оснивању Центра за специјалистичке студије  и континуирану едукацију као подорганизационе јединице Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци.

Након разматрања захтјева ЈУ Студентски центар „Никола Тесла“ Бања Лука, дата је сагласност за кориштење простора Медицинском факултету (за Медицински специјалистички центар и за студентску амбуланту); те Филолошком факултету.

Исто тако, дата је сагласност  Филолошком факултету Универзитета у Бањој Луци на приједлог висине трошкова одбране магистарског рада и докторске дисертације.

Управни одбор је на својој 49. сједници донио одлуке о покретању поступка јавне набавке и рјешења о именовању комисија за јавну набавку:

- канцеларијског материјала за потребе Универзитета у Бањој Луци;
- услуга смјештаја гостујућих професора и сарадника за потребе Универзитета у Бањој Луци;
- опреме за потребе Лабораторије за телекомуникације Електротехничког факултета Универзитета у Бањој Луци.

У наставку сједнице, Управни одбор је дао сагласност на закључивање више меморандума, споразума и уговора о сарадњи, и то:

- Меморандума о сарадњи између Универзитета у Бањој Луци и Tianjin  University of Technology and Education, у вези са оснивањем Конфучијевог института;
- Споразума о сарадњи између Универзитета у Бањој Луци и Универзитета Црне Горе;
- Споразума о сарадњи између Универзитета у Бањој Луци и Институције омбудсмана за људска права Босне и Херцеговине;
- Међууниверзитетског споразума између програмских и партнерских земаља у програму Erasmus+ (КА1 - Размјена студената и особља) између Универзитета у Бањој Луци (Академија умјетности) и Роберт Гордон Универзитета из Абердина (Уједињено Краљевство Велике Британије и Сјеверне Ирске);
- Меморандума о разумијевању и сарадњи између Економског факултета Универзитета у Бањој Луци и Омладинског комуникативног центра (ОКЦ), Бања Лука;
- Протокола о сарадњи између Економског факултета Универзитета у Бањој Луци и Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа;
- Споразума о пословно-техничкој сарадњи између Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци и Управе за индиректно опорезивање БиХ;
- Повеље о Конзорцијуму високообразовних институција Кине и земаља Централне и Источне Европе (China – CEECs Higher Education Instutions Consortium);

На сједници су  донесене и одлуке о  одобравању службеног путовања ректору Универзитета у Бањој Луци у  Италију и у Кину.

Након разматрања, Управни одбор је одбио приговоре: проф. др Боже Важића на Одлуку Управног одбора од 19.07.2016. године, и проф. др Витомира Поповића на именовање вршиоца дужности декана Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, као и жалбе: проф. др Илије Комљеновића на Одлуку о изрицању дисциплинске мјере због лакше повреде радне обавезе од стране декана Пољопривредног факултета, и Жалбу Стефана Мачкића на Рјешење ректора Универзитета у Бањој Луци од 20.09.2016. године.

На истој сједници, Управни одбор је својим закључком задужио службу Ректората да  припреми преглед  кориштења свих пословних простора у кампусу Универзитета „Универзитетски град“ у циљу анализе испуњавања уговорених обавеза од стране закупопримаца.

Управни одбор је разматрао и прихватио приједлог измјена и допуну Приједлога Регулационог плана заштићеног подручја "Универзитетски град" у јужној зони.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/5964/uni-1.jpg