Навигација

Информација са 48. сједницe Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Сједнице Управни одборУниверзитет у Бањој Луци

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци на 48. сједници одржаној 18. октобра 2016. године, прихватио је Приједлог измјена и допуна Статута Универзитета у Бањој Луци у члану 135. и члану 145.

Након разматрања, Управни одбор је усвојио  Програма мјера и активности са циљем побољшања финансијског пословања Универзитета у Бањој Луци, те ће исти бити прослијеђен организационим јединицама. 

На истој сједници УО је усвојио Правилник о раду Универзитета у Бањој Луци, као и Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности Универзитету у Бањој Луци, те је донио одлуку о именовању Дисциплинске комисију у саставу: доц. др Жељко Рачић (предсједник комисије), доц. др Славко Шајић (члан), Светислав Јокић (члан) и секретра организационе јединице  на којој је распоређен радника против којег се води дисциплинску поступка, те доц. др Жељко Савановић (замјеник предсједника), мр Бланка Шкипина (замјеник члана), Никола Кутић (замјеник члана), те Бранка Ковачевић (замјеник члана).

На сједници је разматран и усвојен  Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем имовине и обавеза на Универзитету у Бањој Луци.

Такође, усвојен је и Извјештаја о реализацији плана јавних набавки на Универзитету у Бањој Луци за период јануар – септембар 2016. године, те је донесена Одлука  о покретању поступка јавне набавке и Рјешење о именовању комисије за јавну набавку рачунарске опреме, као и тонера и кетриџа за потребе Универзитета у Бањој Луци.

Управни одбор је прихватио иницијативу Медицинског факултета за изградњу објекта у склопу Медицинског факултета, студијски програм Стоматологија, на локацији Универзитетски град, Булевар војводе Петра Бојовића; те је покренуо процедуру измјене Регулационог плана Универзитетског града у смислу промјене намјене већ планираног објекта у оквиру зграде студијског програма стоматологија. 

Такође, прихваћен је Приједлог Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци за утврђивање висине школарине за додатни упис студената на студијски програм Медицина који би суфинансирали своје студије, те је упућен позив осталим организационим јединицама Универзитета у Бањој Луци, да у што скорије вријеме, искажу своје потребе за оваквим начином уписа студената у академску 2016/2017. годину . 

У наставку сједнице, Управни одбор је дао сагласност за закључивање више меморандума и споразума о сарадњи, и то:
- Меморандума о сарадњи између Универзитета у Бањој Луци и  Техничког универзитета Клуж-Напока (Румунија);
- Међууниверзитетског споразума између програмских и партнерских земаља у програму Erasmus +  (КА1 Размјена студената и особља) између Универзитета у Бањој Луци (Машински факултет) и Техничког универзитета Клуж-Напока (Румунија);
- Међууниверзитетског споразума између програмских и партнерских земаља у програму Erasmus + (КА1 Размјена студената и особља) између Универзитета у Бањој Луци (Машински факултет) и Политехничког универзитета у Темишвару (Румунија);
- Споразума о сарадњи између Економског факултета Универзитета у Бањој Луци и
Удружења ИТ Кластера, Бања Лука;
- Споразума о сарадњи између Економског факултета Универзитета у Бањој Луци 
Привредне коморе Републике Српске, Подручне привредне коморе, Бања Лука;
- Споразума о сарадњи између Природно-математичког факултета Универзитета у
Бањој Луци и Географског факултета Универзитета у Београду;те
- Споразума о сарадњи између Природно-математичког факултета Универзитета у
Бањој Луци и Математичког факултета Универзитета у Београду.

Управни одбор је донио Одлуку о одобравању службеног путовања ректору Универзитета у Бањој Луци у Кину.

Такође, прихватио је информацију финансијског директора Универзитета у Бањој Луци о коришћењу објеката Универзитетске спортске дворане, као и приједлог да се сви отворени и затворени спортски терени у  кампусу који су до сада били у  оквиру сектора  материјално-финансијских послова, до доношења новог правилника о систематизацији,  стављају на управљање Факултету физичког васпитања и спорта.  

Жалба проф. др Симе Вуковића на Рјешење ректора Универзитета од 24.08.2016. године, o поништењу Одлуке, као и Жалба на Рјешење ректора Универзитета од 15.09.2016. године, о отпремнини - су одбијене.  

Одбачена је и Жалба Стефана Мачкића на „ћутање“ ректора Универзитета у Бањој Луци од 03.10.2016. године.

Након разматрања  Закључка Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци, Управни одбор је донио Одлуку о обављању приправничког стажа најбoљих дипломираних студената -добитника Златне значке Универзитета у Бањој Луци.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/5830/uni-2.jpg