Навигација

Министарство просвјете објавило конкурс за суфинансирање размјене студената и академског особља

Универзитет у Бањој ЛуциОпште

​​Министарство просвјете и културе Републике Српске објавило је Јавни конкурс за суфинансирање међународне размјене студената и академског особља за академску 2016/17. годину, за шта је буџетом планирано 110.000 марака.

Конкурс је расписан за одлазак редовних студената сва три циклуса студија ради студирања или обављања стручне студентске праксе у иностранству, као и одлазак академског особља у иностранство ради образовног или научно-истраживачког, односно културно-умјетничког рада на високошколским установама и научно-истраживачким, односно културно-умјетничким установама у иностранству.

Путем овог конкурса суфинансира се и долазак студената сва три циклуса студија са акредитованих високошколских установа из иностранства ради студирања или обављања стручне студентске праксе на јавним високошколским установама и научно-истраживачким установама, односно културно-умјетничким установама у Републици Српској, те долазак академског особља са акредитованих високошколских установа из иностранства ради образовног или научно-истраживачког, односно културно-умјетничког рада на јавним високошколским установама и научно-истраживачким, односно културно-умјетничким установама у Републици Српској.

Право пријаве имају редовни студенти са најмање 60 ECTS бодова или наставници са најмање три године радног искуства на високошколској установи, уз саглaснoст мaтичнe високошколске установе зa oдлaзaк у међународну размјену и пoзивнo писмo од прихватне високошколске установе или научно-истраживачке установе, односно културно-умјетничке установе.

Критеријуми на основу којих се врши рангирање кандидата су: успјех у претходним годинама студија, квалитет и садржај уговора о учењу/пракси, доказ о знању енглеског језика или језика земље у коју кандидат одлази на размјену, мотивационо писмо и биографија.

Јавни конкурс за суфинансирање међународне размјене студената и академског особља за академску 2016/17. годину је доступан на порталу Владе Републике Српске – на страници Министарства просвјете и културе http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpk/Pages/default.aspx

Слике

  • /uploads/attachment/vest/5248/vlada_rs.jpg