Навигација

Одржан заједнички састанак руководстава два јавна универзитета у Источном Сарајеву

Универзитет у Бањој ЛуциОпште

На Универзитету у Источном Сaрајеву, 04. 09. 2015. године одржан је заједнички састанак ректорских колегијума Универзитета у Бањој Луци и Универзитета у Источном Сарајеву.

Одржан заједнички састанак руководстава два јавна универзитета у Источном  Сарајеву

Састанку je осим ректора, проректора и предсједника управних одбора два јавна универзитета присуствовала и помоћница министра просвјете Републике Српске за високо образовање Радмила Пејић.

Ријеч је о једном у низу сличних састанака руководстава два јавна универзитeтa који се организују с циљем долажења до јединствених ставова по питањима која су од заједничког интереса.

Међу таквим питањима, овога се пута нашао Приједлог стратегије развоја образовања Републике Српске за период 2015-2020. године, којем је, уз измјене Закона о високом образовању Републике Српске на састанку у Источном Сарајеву посвећено највише пажње.

Иако је приједлог поменуте стратегије оцијењен као добра полазна основа, кроз дискусију је наглашено да има простора да се он побољша, односно прецизније дефинишу поједини развојни циљеви у областима попут интегрисаног високообразовног система, унапређења научно-истаживачке дјелатности и сл.

Одржан заједнички састанак руководстава два јавна универзитета у Источном  Сарајеву

Како се могло чути на састанку у Источном Сарајеву простора за побољшање постојећих рјешења поготово има када је ријеч о Закону о високом образовању, што се прије свега односи на неопходност пооштравања критерије за избор у виша звања, на сегмент закона који се тиче финансирања високообразовних институција, јасније дефинисање разлике између академских и струковних студија, прецизирање заједничких студијских програма и др.

Будући да је први наредни састанак радне групе задужене за припрему новог текста закона планиран за 10. септембар, договорено је да ови, као и бројни други приједлози које су на састанку изнијели представници два јавна универзитета, буду што прије достављени радној групи како би били разматрани, односно уврштени у нацрт измјена поменутог закона.

Jедна од тема заједничког састанка била је и размјена наставника и сарадника између два јавна универзитета. С тим у вези задужени су проректори за наставу да већ почетком седмице доставе спискове са оптерећењем наставника и сарадника у наставном процесу, како би они који немају норму на једном од два јавна универзитета били ангажовани на другом, чиме би се у значајној мјери умањила потреба за хонорарним ангажовањем наставника изван простора РС, а самим тим и трошкови.

Одржан заједнички састанак руководстава два јавна универзитета у Источном  Сарајеву

Када је ријеч о ангажовању наставника и сарадника Универзитета у Бањој Луци и Универзиетат у Источном Сарајеву на другим високошколским установама, још једном је наглашено да овој врсти радног ангажмана треба да претходи сагласност ректора или сената, што је на Универзитету у Бањој Луци регулисано посебним актом Сената.

У наставку сједнице разговарано је о покретању иницијативе за ребаланс Буџета, те је предложено да се на ову тему почетком седмице покуша организовати састанак са министром просвјете.

На састанку у Источном Сарајеву разговарано је и о усаглашавању процедура кориштења студентских домова, као и о лиценцирању студијских програма на два јавна универзитета.

С тим у вези изражено је очекивање да ће Министарство у најскоријем року доставити преглед одобрених захтјева за лиценцирање како би се што прије кренуло са организацијом наставе на тим студијским програмима, као и преглед одбијених и захтјева за које се чека допуна.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/4521/03-mala.gif