Навигација

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Методика разредне наставе

Избори у звањаФилозофски факултет

Одлуком Наставно-научног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу:

1. Др Миле Илић, редовни професор за уже научне области Општа педагогија, Дидактика и Методика разредне наставе, Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, предсједник
2. Академик проф. др Драго Бранковић, редовни професор за ужу научну област Општа педагогија, Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан
3. Др Љубомир Милутиновић, ванредни професор за ужу научну област Методика разредне наставе, Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан
4. Др Миланка Бабић, ванредни професор за ужу научну област Специфични језици (Србистика-Савремени српски језик), Филозофски факултет Пале, Универзитет у Источном Сарајеву, члан

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Методика разредне наставе Желимир Драгић

Слике

  • /uploads/attachment/vest/4558/logo-filozofski.png