Навигација

Заједничка сједница ректорских колегијума два јавна универзитета у РС и ресорног министра

Универзитет у Бањој ЛуциОпште

У Ректорату Универзитета у Бањој Луци 03. јуна 2015. године одржана је заједничка сједница руководстава Универзитета у Бањој Луци и Универзитета у Источном Сарајеву и Министарства просвјете и културе Републике Српске.

Заједничка сједница ректорских колегијума два јавна универзитета у РС и  ресорног министра

Поред ректора проф. др Станка Станић и проф. др Радослава Грујића, те министра и помоћника министра просвјете и културе РС Дана Малешевића и Радмиле Пејић, сједници су присуствовали предсједници управних одбора, проректори, финансијски директори и генерални секретари два јавна Универзитета у Републици Српској.

На сједници је разматрано више питања од заједничког интереса за оба универзитета, између осталих и о пробему примјене Закона о платама запослених у области просвјете и културе Републике Српске, те је након опширне дискусије на ову тему, предложено да се одржи заједнички састанак са министром финансија у Влади РС у циљу отклањања нелогичности у садашњем закону које у значајној мјери отежавају његову примјену и евентуалног изналажења додатних средстава за повећање одређених платних коефицијената. На истом састанку, разговарало би се и о Правилнику о стандардима и нормативима за финансирање јавних високошколских установа.

Такође, на сједници је дискутовано о трошковницима два јавна универзитета за академску 2015/16. годину, те је договорено да радна група коју ће чинити финансијски директори и генерални секретари, у циљу долажења до јединственог садржаја овог акта који би важио на оба универзитета, раде на усаглашавању постојећих трошковника, након чега би приједлог јединствене одлуке био упућен управним одборима на разматрање и одлучивање.

Заједничка сједница ректорских колегијума два јавна универзитета у РС и  ресорног министра

Једна од тема састанка руководства јавних универзитета у РС и Министарства била је расписивање конкурса за упис студената у прву годину школске 2015/2016, те је закључено да би, као и претходних година, текст конкурса требао бити јединствен за оба универзитета, а за усаглашавање заједничког текста конкурса задужени су проректори за наставу Универзитета у Бањој Луци и Универзитета у Источном Сарајеву.

Такође, након разговора на ову тему, договорено је да се упути приједлог Влади РС да овласти управне одборе јавних универзитета да донесу одлуку којом би се, на оним студијским програмима гдје Влада својом Одлуком није предвидјела упис студената на буџет, одобрио упис по пет најбоље рангираних студенета на квалификационим листа који би били финансирани из властитих прихода јавних универзитета.

Разговарано је и о размјени наставног особља два јавна универзитета за потребе наставног процеса у академској 2015/16. години, те је у вези са овим питањем постигнут одговор да у току наредне седмице Универзитет у Бањој Луци и Универзитет у Источном Сарајеву, сваки за себе, сачине и размијене информације о прегледу ангажовања гостујућих професора, укључујући и оне који долазе са једног од ова два универзитета. Поменути подаци били би полазна основа за разговор два ректора односно прављење плана ангажовања професора и асистената у смислу да они који немају норму на једном јавном универзитету буду ангажовани на другом, док ће за она радна мјеста на којима су ангaжовани гостујући наставници који ниси са ова два универзитета бити расписивани конкурси.

Заједничка сједница ректорских колегијума два јавна универзитета у РС и  ресорног министра

Исто тако, дискутовано је и рјешавању статуса наставника у двојном радном односу, прије свега на Универзитету у Источном Сарајеву.

У наставку заједничке сједнице, ректори Универзитета у Бањој Луци и Универзитета у Источном Сарајеву предложили су чланове радне радне групе која ће радити на измјенама кључних одредаба Закона о високом образовању. Такође, предложени су чланови радне групе за израду закона о студентском организовању.

Учесници састанка дискутовали су и о буџету за 2016. годину и ребалансу буџета за 2015. годину, односно о ставкама које би се по оцјени руководстава два јавна универзитета требале наћи у овим документима.

Помоћница министра просвјете Радмила Пејић информисала је присутне о поступку и току израде стратегије образовања Републике Српске. Госпођа Пејић је упознала присутне да је оквирни садржај стратегије већ готов и да предстоји укључивање представника универзитета у расправу о стратешким циљевима високог образовања.

Свој боравак на Универзитету у Бањој Луци министар просвјете и културе Републике Српске Дане Малешевић искористио је да прије почетка заједничке сједнице, заједно са домаћинима, обиђе Павиљон IV за смјештај студената у склопу Универзитетског града и упозна се са током градње овог објекта.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/4301/prva-mala.gif