Навигација

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Римско право

Избори у звањаПравни факултет

Наставно-научно вијеће Правног факултета Универзитета у Бањој Луци на II сједници одржаној дана 16.03.2015. године донијело је Одлуку број 12/3.255-II -4/15 у којој је именовало Комисију за припремање извјештаја за избор у звање вишег асистента за ужу научну област Римско право и Историја државе и права на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци у саставу:

1. Др Никола Мојовић, редовни професор, ужа научна област: Римско право и Историја државе и права, Правни факултет, Универзитет у Бањој Луци, предсједник
2. Др Здрава Стојановић, ванредни професор, ужа научна област: Историја државе и права, Правни факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан
3. Др Милена Полојац, ванредни професор, ужа научна област: Римско право, Правни факултет, Универзитет у Београду, члан

На основу увида у документацију, Комисија подноси сљедећи

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Римско право Мирјана Богуновић

Слике

  • /uploads/attachment/vest/4286/large_thumb_logo-pravni.jpg