Навигација

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Екрема Хаџића

ДокторатиФакултет физичког васпитања и спорта

На основу члана 71. став 7 тачка б Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13), те члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно научно вијеће Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци је на 17. редовној сједници, одржаној 26.02.2015. године, донијелo Одлуку о именовању Комисије за оцјену урађене докторске дисертације (Одлука бр. 11/3.196.4/15) кандидата мр Екрема Хаџића под називом Утицај специфичног програма физичке обуке на трансформацију моторичких способности и морфолошких карактеристика омладине узраста од 18 до 26 година, у сљедећем саставу:

1. Др Верољуб Станковић, редовни професор, Факултет за спорт и физичко васпитање у Лепосавићу Универзитета у Приштини, ужа научна област Теорија и технологија у физичком васпитању и спорту, предмети Теорија физичке културе, Методика спортског тренинга, предсједник
2. Др Бојан Гузина, доцент, Факултет физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци, ужа научна област Кинезиологија у спорту, предмети Основе спортског тренинга и Теорија спортског тренинга, члан
3. Др Горан Бошњак, ванредни професор, Факултет физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци, Универзитет у Бањој Луци, ужа научна област Кинезиологија у спорту, предмети Атлетика, Атлетика I, Атлетика II и
Кондициона припрема-спортска форма, ментор-члан.

Сагласно одлуци о форми и садржини пријаве теме за израду докторске тезе (Сенат Универзитета у Бањој Луци, број: 05-276-XLIII-17/11, од 27. 1. 2011. године), Извјештају о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе (Сенат Универзитета у Бањој Луци, број: 02/04-3.3764-44/14 од 30.10.2014.године), Комисија подноси Наставно-научном вијећу Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци сљедећи

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Екрема Хаџића 

Слике

  • /uploads/attachment/vest/4045/ffvis.jpg