Навигација

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Теорија права и државе

Избори у звањаВисока школа унутрашњих послова

Одлуком Наставно-научног вијећа Високе школе унутрашњих послова Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу:

1. Академик Снежана Савић, редовни професор, ужа научна област Теорија права и државе, Правни факултет, Универзитет у Бањој Луци, предсједник
2. Др Радомир Лукић, редовни професор, ужа научна област Теорија права и државе, Правни факултет, Универзитет у Источном Сарајеву, члан
3. Др Игор Милинковић, доцент, ужа научна област Теорија права и државе, Правни факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Теорија права и државе Свјетлана Драговић