Навигација

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Методика васпитно-образовног рада

Избори у звањаФилозофски факултет

Одлуком Наставно-научног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу:

1. Др Ненад Сузић, редовни професор за уже научне области Општа педагогија и Методика васпитно-образованог рада, Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, предсједник
2. Др Драго Бранковић, редовни професор за ужу научну област Општа педагогија, Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан
3. Др Милан Матијевић, редовни професор за ужу научну област Одгојне знаности, Учитељски факултет, Свеучилиште у Загребу, члан

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Методика васпитно-образовног рада Тања Станковић Јанковић

Слике

  • /uploads/attachment/vest/3947/logo-filozofski.png