Навигација

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Кривично право и кривично процесно право

Избори у звањаВисока школа унутрашњих послова

Одлуком Наставно-научног вијећа Високе школе унутрашњих послова Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу:

1. Др Милош Бабић, редовни професор, ужа научна област Кривично право и кривично процесно право, Правни факултет, Универзитет у Бањој Луци, предсједник
2. Др Иванка Марковић, редовни професор, ужа научна област Кривично право и кривично процесно право, Правни факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан
3. Др Саша Кнежевић, доцент, редовни професор, ужа научна област Кривично право и кривично процесно право, Правни факултет, Универзитет у Нишу, члан

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Кривично право и кривично процесно право Драгана Милијевић