Навигација

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Аналитичка хемија

Избори у звањаУниверзитет у Бањој Луци

На основу члана 71. подтачка (7) став е) Закона о високом образовању ("Службени гласник Републије Српске", број 73/10, 104/11, 84/12 и 108/13) и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Природно-математичког факултета на 159. сједници одржаној 23.10.2014. године, донијело је Одлуку број: 19/13.3217/14 од 23.10.2014. године, којом смо именовани у Комисију за припремање за избор сарадника за ужу научну област Аналитичка хемија.
Након увида у достављену документацију и разматрању достављеног материјала у складу са Законом о високом образовању и Правилнику о поступку и условима избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци од 28.05.2013. године, Комисија у наведеном саставу

1. Др Славица Сладојевић, ванредни професор, ужа научна област Аналитичка хемија, Технолошки факултет, Универзитет у Бањој Луци, предсједник
2. Др Душан Станојевић, ванредни професор, ужа научна област Аналитичка хемија, Технолошки факултету Зворнику, Универзитет у Источном Сарајеву, члан
3. Др Саша Зељковић, доцент, ужа научна област Неорганска и нуклеарна, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан

Наставно-научном вијећу Природно-математичког факултета и Сенату Универзитета подноси сљедећи:

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Аналитичка хемија Драгана Благојевић и Јелена Ристановић

Слике

  • /uploads/attachment/vest/3853/logo-pmf.png