Навигација

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци усвојио Извјештај о реализацији Програма мјера и активности на побољшању материјално-финансијског стања и пословања Универзитета

Универзитет у Бањој ЛуциОпште

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци на својој 20. сједници одржаној 26. 11. 2014. године, је усвојио Извјештај о реализацији Програма мјера и активности на побољшању материјално-финансијског стања и пословања, транспарентности, рационалности и одговорности у располагању финансијским средствима Универзитета у Бањој Луци.Поменути документ, који је Управни одбор донио на 17. сједници одржаној 8. септембра 2014. године, реализује се кроз тринаест тачака, а значајан дио активности предвиђених Програмом већ је реализован.

То се, прије свега, односи на измјене Финансијског плана Универзитета за 2014. годину, којим су извршена одређена прилагођавања усвојеном Ребалансу буџета Републике Српске и важећим републичким актима, те истовремено остварене уштеде, односно умањени издаци за набавку опреме, инвестиционо одржавање, адаптације, расходе за текуће одржавање и расходе за смјештај и путовања.

У планираним роковима, такође, усвојене су измјене Плана набавки на Универзитету за 2014. годину, те је донесено више правилника и других аката.

Усвојен је нови Правилник о раду Универзитета, а након што је ресорни министар дао сагласност, у планираном року донесен је и Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста на Универзитету у Бањој Луци.

Органи и службе Универзитета у Бањој Луци у сарадњи са Универзитетом у Источном Сарајеву, значајно су допринијели да Правилник о финансирању јавних високошколских установа буде донесен од стране министра просвјете и културе Републике Српске.

У припреми су Измјене и допуне Правилника о стицању, расподјели и коришћењу властитих прихода и прихода од грантова Универзитета и за очекивати је да ће ова активност бити завршена до краја 2014. године, док ће измјене и допуне Правилника о интерним контролним поступцима бити утврђене након доношења подзаконских аката из области јавних набавки и инструкција Министарства финансија Републике Српске о примјени централизованог обрачуна плата, чије се доношење очекује у току децембра 2014. године.

Сходно препорукама Управног одбора, Сенат Универзитета у планираном року усвојио Листе одговорних наставника и сарадника за текућу школску годину, те да је доношењем Правилника о финансирању јавних високошколских установа, започело регулисање рада изнад нормативног оптерећења, док ће коначне ставове по овом питању заузети управни одбори два јавна универзитета након заједничког састанка ректорских колегијума.

Поново је затражено да организационе јединице доставе своје програме штедње, како би они били узети у обзир приликом израде финансијског плана и плана набавке Универзитета за 2015. годину.

С обзиром на то да прије почетка академске 2014/2015 године није донесена процедура за упис на више године студија студената који се финансирају из буџета, ова активност ће бити реализовано у 2015. години, а прије почетка наредне академске године. Истовремено, радиће се и на ревизији студијских програма на Универзитету, те ће се наставити расправа о овом изузетно значајном питању у оквиру органа и тијела Универзитета.

Управни одбор је констатовао да је посебно значајно што се редовно одржавају заједнички састанци ректора са сарадницима и предсједника управних одбора двају јавних универзитета о питањима од заједничког интереса, а као резултат те активности, ускоро ће бити потписан споразум о сарадњи између Универзитета у Бањој Луци и Универзитета у Источном Сарајеву.

 

Слике

  • /uploads/attachment/vest/3766/UO-mala.png