Навигација

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Зорана Боровића

ДокторатиЕкономски факултет

Одлуком број: 13/3.1584-IX-13.1/14 од 09.09.2014. године Наставно-научно вијеће Економског факултета Универзитета у Бањој Луци одобрило је тему докторске дисертације кандидата мр Зорана Боровића под насловом: "Државне политике подстицања ефикасности у условима економске неједнакости" и именовало Комисију за оцјену подобности кандидата и теме докторске дисертације у саставу:

1. Др Рајко Томаш, редовни професор, ужа научна област: Теоријска економија, Економски факултет, Универзитет у Бањој Луци, предсједник
2. Др Младен Иванић, ванредни професор, ужа научна област: Теоријска економија, Економски факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан
3. Др Божо Стојановић, редовни професор, ужа научна област: Економска теорија и анализа, Економски факултет, Универзитет у Београду, члан

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Зорана Боровића

Слике

  • /uploads/attachment/vest/3747/logoEF.jpg