Навигација

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Амера Омановића

ДокторатиЕкономски факултет

Одлуком Наставно-научног вијећа Економског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 13/3.846-VI-10/14, а на основу члана 31. Правилника о научнонаставном раду за стицање звања специјалисте, магистра наука и доктора наука, те приједлога Комисије за постдипломски студиј и докторате, Вијеће факултета на сједници одржаној 13.05.2014. године донијело је Одлуку да се прихвата тема докторске дисертације кандидата мр Амера Омановића под насловом: "Креирање модела раног откривања кризе у функцији успјешности пословања производних предузећа". Истом одлуком именована је и Комисија за оцјену подобности кандидата и теме докторске дисертације у саставу:

1. Др Здравко Тодоровић, редовни професор, ужа научна област: Теоријска економија и Менаџмент, Економски факултет, Универзитет у Бањој Луци, предсједник
2. Др Зоран Лукић, ванредни професор, ужа научна област: Менаџмент, Економски факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан
3. Др Анђелко Лојпур, редовни професор, ужа научна област: Менаџмент, Економски факултет, Универзитет Црна Гора, члан

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Амера Омановића 

 

Слике

  • /uploads/attachment/vest/3750/logoEF.jpg