Навигација

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Марка Шантића

ДокторатиЕкономски факултет

На основу члана 149. Закона о високом образовању („Службени Гласник Републике Српске „бр 73/10, 104/11, 84/12 и 108/13), члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци и члана 20. Статута Економског факултета, Наставно–научног вијећа Економског факултета Универзитета у Бањој Луци, на IX сједници одржаној 09.09.2014. године, донијело је Oдлуку број: 13/3.1548-IX-12/14 о именовању Комисије за оцјену урађене докторске дисертације кандидата мр Марка Шантића под насловом: “Утицај интегрисане маркетиншке комуникације на ставове туриста о туристичкој дестинацији"

Састав Комисије је сљедећи:
1. Др Сања Бијакшић, ванредни професор, ужа научна област: Маркетинг, Свеучилиште у Мостару, предсједник;
2. Др Бранко Ракита, редовни професор, ужа научна област: Међународни маркетинг и менаџмент, Економски факултет, Универзитет у Београду, члан;
3. Др Јово Атељевић, ванредни професор, ужа научна област: Менаџмент, Економски факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан.

Комисија је детањно проучила докторску дисертацију мр Марка Шантића под насловом “Утицај интегрисане маркетиншке комуникације на ставове туриста о туристичкој дестинацији" и у пуној међусобној сагласности подноси Вијећу

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Марка Шантића

Слике

  • /uploads/attachment/vest/3746/logoEF.jpg