Навигација

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Саудина Терзића

ДокторатиЕкономски факултет

Одлуком Наставно-научног вијећа Економског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 13/3.1313-VIII -13/14, а на основу члана 149. Закона о високом образовању, члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци и члана 20. Статута Економског факултета, именована је Комисија за оцјену подобности теме докторске дисертације "Модел детерминације субјективних и објективних фактора пореске евазије" и кандидата мр Саудина Терзића, у саставу:

1. Др Александар Стојановић, ванредни професор, ужа научна област: Фискална економија, Економски факултет, Универзитет у Истоном Сарајеву, предсједник
2. Др Драган Микеревић, редовни професор, ужа научна област: Пословне финансије, Економски факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан
3. Др Горан Радивојац, ванредни професор, ужа научна област: Пословне финансије, Економски факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан

Комисија је детаљно размотрила биографске податке о кандидату, његове стручне квалификације, досадашњи научноистраживачки рад, објављене научне и стручне радове, оцијенила је оригиналност приступа у научном третману феномена пореске евазије, значај развоја научне мисли и научног доприноса истраживања, расвјетљавања и практичне примјене резултата истраживања које кандидат намјерава провести. Након разматрања подобности кандидата мр Саудина Терзића и теме са насловом "Модел детерминације субјективних и објективних фактора пореске евазије" комисија у пуној међусобној сагласности подноси Вијећу овај

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Саудина Терзића

Слике

  • /uploads/attachment/vest/3749/logoEF.jpg