Навигација

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе кандидата мр Горана Јовића

ДокторатиШумарски факултет

На сједници Научно-наставног вијећа Шумарског факултета одржаној 18.09.2014. године (Одлука бр. 924/14 од 19.09.2014. године) именована је комисија за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације под називом "Прираст јеле (Abies alba Mill.) на планини "Борја", кандидата мр Горана Јовића, у саставу:

1. Др Зоран Маунага, редовни професор, ужа научна област Планирање газдовања шумама, Шумарски факултет, Универзитет у Бањој Луци, предсједник
2. Др Војислав Дукић, доцент, ужа научна област Планирање газдовања шумама, Шумарски факултет, Универзитет у Бањој Луци, ментор
3. Др Бранко Стајић, доцент, ужа научна област Планирање газдовања шумама, Шумарски факултет, Универзитет у Београду, члан


Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе кандидата мр Горана Јовића

Слике

  • /uploads/attachment/vest/3680/logo-sf.png