Навигација

Извјештај Комисије о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Наташе Тртић

ДокторатиМедицински факултет

На основу члана 149 Закона о високом образовању Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 73/10, 104/11 и 84/12 и 108/13) и члана 54 Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној дана 23.09.2014. год. број: 18-3-579/2014 донијело је одлуку о именовању комисије за оцјену и одбрану урађене докторске тезе мр Наташе Тртић, доктора стоматологије под називом „Микробиолошка анализа ефеката различитих модалитета терапије обољелих од агресивне пародонтопатије„ у саставу:

1. Др Зоран Алексић, ванредни професор, ужа научна област Пародонтологија, Стоматолошки факултет Универзитета у Београду, предсједник;
2. Др Андрија Бошњак, ванредни професор, ужа научна област Пародонтологија, Медицински факултет Универзитета у Ријеци, члан;
3. Др Саша Чакић, редовни професор, ужа научна област Пародонтологија, Стоматолошки факултет Универзитета у Београду, члан;

За резервног члана Комисије за оцјену и одбрану урађене докторске тезе, кандидата мр Наташе Тртић, именована је др Вања Вучићевић Борас, ванредни професор, ужа научна област Орална медицина, Стоматолошки факултет Универзитета у Загребу.
Након детаљног прегледа урађене докторске тезе кандидата мр Наташе Тртић, именована комисија Наставно-научном вијећу Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци и Сенату Универзитета у Бањој Луци подноси сљедећи:

Извјештај Комисије о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Наташе Тртић

Слике

  • /uploads/attachment/vest/3631/medicinski-fakultetST.jpg