Навигација

Извјештај Комисије о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Невене Вучен

ДокторатиФилолошки факултет

Мр Невене Вучен, наставник страног језика и вјештина Природно-математичког факултета, Универзитета у Бањој Луци, поднијела је Наставно-научном вијећу Филолошког факултета захтјев за формирање комисије за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације под насловом "Значењски потенцијал сложених придјева у енфлеском језику". Наставно-научно вијеће Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци на 57. сједници одржаној 16. јуна 2014. године именовало је комисију за писање извјештаја о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе у сљедећем саставу:

1. Др Весна Половина, редовни професор, Одсјек за општу лингвистику, Филолошки факултет, Универзитет у Београду, предсједник
2. Др Жељка Бабић, ванредни професор, ужа научна област Специфични језици - енглески језик, Филолошки факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан
3. Др Далибор Кесић, доцент, ужа научна област Специфични језици - енглески језик, Филолошки факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан

Извјештај Комисије о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Невене Вучен

Слике

  • /uploads/attachment/vest/3645/logo-ff.png