Навигација

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци усвојио Програм мјера и активности на побољшању материјално-финансијског стања и пословања Универзитета

Универзитет у Бањој ЛуциОпште

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци усвојио је Програм мјера и активности на побољшању материјално-финансијског стања и пословања, транспарентности, рационалности и одговорности у располагању финансијским средствима Универзитета у Бањој Луци.Поменути документ садржи прецизно дефинисане мјере и активности које, у предвиђеним роковима, требају провести одговарајући органи управљања и надлежне службе Универзитета, односно организационих јединица у циљу побољшања материјално-финансијског стања и пословања.

Програм је донесен на основу Информације о финанијском пословању Универзитета у Бањој Луци за период од 01.01. до 30. 06. 2014. године и процјене стања за период од 01. Јула до 30. септембра 2014. гдоине , а имајући у виду чињеницу да су у међувремену донесени законски и подзаконски акти који непосредно утичу на пословање и финансирање Универзитета.

Више информација на:
Програм мјера и активности на побољшању материјално-финансијског стања и пословања, транспарентности, рационалности и одговрности у располагању финансијским средствима Универзитета у Бањој Луци 

Слике

  • /uploads/attachment/vest/3594/Nova_informacija-1.jpg