Навигација

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Синише Лакића

ДокторатиФилозофски факултет

На основу члана 71. Закона о високом образовању Наставно-научно вијеће Филозофског факултета у Бањој Луци, на сједници одржаној 02.07.2014. године донијело је Рјешење бр.07/3.1305-29/14 о именовању Комисије за оцјену и одбрану докторске дисертације под називом "Мултиметодна валидација психометријски дефинисаног конструкта савјесности" кандидата мр Синише Лакића. Комисију чине:

1. Др Владимир Хедрих, ванредни професор, Психологија, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу, предсједник,
2. Др Владимир Турјачанин, ванредни професор, Социјална психологија, Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан
3. Др Ђорђе Чекрлија, доцент, Психологија личности и Методологија психолошких истраживања, Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан
4. Др Панта Ковачевић, ванредни професор, Психологија (Катедра за методологију психолошких истраживања) Филозофски факултет, Универзитет у Београду, члан - ментор

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Синише Лакића

Слике

  • /uploads/attachment/vest/3598/logo-filozofski.png