Навигација

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Борислава Бајића

ДокторатиМашински факултет

Одлуком Наставно-научног вијећа Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 16/3.1377/14 од 10.07.2014. године именована је Комисија за оцјену подобности теме „Унапређење ефективности друмских транспортних система“ и кандидата мр Борислава Бајића за израду докторске тезе (у даљем тексту: Комисија) у саставу:

1. Др Снежана Петковић, ванредни професор Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци, ужа научна област Мотори и возила, предсједник Комисије;
2. Др Александар Манојловић, доцент Саобраћајног факултета Универзитета у Београду, ужа научна област Друмски и градски транспорт робе, ментор, члан Комисије;
3. Др Здравко Миловановић, редовни професор Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци, ужа научна област Термотехнички системи, члан Комисије
4. Др Александар Милашиновић, ванредни професор Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци, ужа научна област Мотори и моторна возила, члан Комисије.

Након што је прегледала и проучила Пријаву теме за израду докторске дисертације, биографију и библиографију кандидата мр Борислава Бајић Комисија подноси Наставно-научном вијећу Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци и Сенату Универзитета у Бањој Луци слиједећи

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Борислава Бајића


Слике

  • /uploads/attachment/vest/3591/logo-mf.jpg