Навигација

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Шумарска генетика и оснивање шума

Избори у звањаШумарски факултет

Одлуком Научно-наставног вијећа Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурског материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу:

1. Др Саша Орловић, редовни професор Пољопривредног факултета Универзирзитета у Новом Саду - Пејзажна архитектура и хортикултура и научни савјетник у Институту за низијско шумарство и животну средину, научна област: Генетика и оплемењивање шумског дрвећа и жбуња, предсједник
2. Др Василије Исајев, редовни професор Шумарског факултета Универзирзитета у Београду (у пензији), научна област: Генетика и оплемењивање биљака; Семенарство, расадничарство и пошумљавање, члан
3. Др Мирјана Шијачић-Николић, редовни професор Шумарског факултета Универзирзитета у Београду, научна област: Семенарство, расадничарство и пошумљавање, члан
Шумарски факултет, Универзитет у Београду, предсједник
4. Др Dalibor Ballian, редовни професор Шумарског факултета Универзирзитета у Сарајеву, научна област: Шумарска гетика, члан
5. Др Нада Шуматић, редовни професор Шумарског факултета Универзитет у Бањој Луци, научна област: Ботаника, члан
3. Др Зоран Говедар, ванредни професор, Шумарски факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Шумарска генетика и оснивање шума Милан Матаруга

Слике

  • /uploads/attachment/vest/3526/logo-sf.png