Навигација

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Кинезиолошка рекреација и кинезитерапија

Избори у звањаФакултет физичког васпитања и спорта

На 6. редовној сједници Наставно-научног вијећа Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци, одржаној 20.03.2014. године, донијета је Одлука број 11/3.392-9/14, о утврђивању приједлога за расписивање конкурса за избор наставника у ужу научну област Кинезиолошка рекреација и кинезитерапија. На 29. сједници Сената Универзитета, одржаној 19.06.2014. године, донесена је Одлука број 02/04-3.2084-6/14, о расписивању конкурса за избор наставника у ужу научну област Кинезиолошка рекреација и кинезитерапија – 1 извршилац.
На основу члана 91. Закона о високом образовању (Службени гласник Републике Српске број 73/10, 104/11, 84/12, 108/13), те члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Факултета физичког васпитања и спорта је на 10. редовној сједници, одржаној 08.07.2014. године, донијело Одлуку број 11/3.950-6.7-1/14, о именовању Комисије за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академска звања по Конкурсу за избор наставника на ужу научну област Кинезиолошка рекреација и кинезитерапија у саставу:

1. Др Предраг Драгосављевић, ванредни професор, ужа научна област Кинезиолошка рекреација и кинезитерапија, Факултет физичког васпитања и спорта Универзитет у Бањој Луци, предсједник
2. Др Вујица Живковић, редовни професор, научна област Применета кинезиологија, Кинезитерапија, Факултет за физичка култура, Универзитет “Св. Кирил и Методије” Скопје, члан
3. Др Жарко Билић, ванредни професор, Факултет природословно математичких знаности, Свеучилиште у Мостару, поље Кинезиологија, грана Кинезиолошка рекреација, члан

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Кинезиолошка рекреација и кинезитерапија Горан Тешановић

Слике

  • /uploads/attachment/vest/3541/ffvis.jpg