Навигација

Извјештај Комисије о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Дијане Симоновић

ДокторатиАрхитектонско-грађевинско-геодетски факултет

На основу члана 149. Закона о високом образовању („Службени Гласник Републике Српске“ бр. 73/10, 104/11 и 84/12 и 108/13) и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци, на сједници одржаној дана 11.07.2014. године, донијело је одлуку број: 14/3, 790/14 о именовању Комисије за оцјену и одбрану докторске тезе кандидата мр Дијане Симоновић, дипл. инж. архитектуре за израду докторске тезе под насловом: "Истраживање могућности обнове и унапређења идентитета Бањалуке као пејзажног града путем урбанистичке регулације", у саставу:

1. Др Миодраг Ралевић, редовни професор, ужа научна област: Урбанизам и просторно планирање, Архитектонски факултет, Универзитет у Београду, ментор и члан;
2. Др Александар Ђукић, ванредни професор, ужа научна област: Урбанизам и просторно планирање, Архитектонски факултет, Универзитет у Београду, члан;
3. Др Бранкица Милојевић, доцент, ужа научна област: Урбанизам и просторно планирање, Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет, Универзитет у Бањој Луци, предсједник;
4. Др Миленко Станковић, редовни професор, ужа научна област: Архитектонско пројектовање, Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан
5. Др Љиљана Дошеновић, доцент, уже научне области Урбано шумарство, Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци и Хортикултура, Пољопривредни факултет Универзитета у Бањој Луци, члан

Сагласно Одлуци о форми и садржини пријаве теме за израду докторске тезе, (Сенат Универзитета у Бањој Луци, број: 05-276- XLIII-17/11 од 27.01.2011. године), извјештаја о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе и извјештај о оцјени урађене докторске тезе, Комисија подноси Наставно-научном вијећу Архитектонско-грађевинско- геодетског факултета у Бањој Луци сљедећи

Извјештај Комисије о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Дијане Симоновић

Слике

  • /uploads/attachment/vest/3565/agf.gif