Навигација

Извјештај Комисије о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Нермане Мујчиновић

ДокторатиФилозофски факултет

На основу члана 71. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске", број 73/10, 104/11, 84/12 и 108/13) Наставно-научно вијеће Филозофског факултета, на сједници одржаној 02.07.2014. број: 07/1.1257/14 именовало је Комисију за оцјену и одбрану докторске тезе под називом "Профили личности, склоност према самохендикепирању и перцепција социјалне подршке зависника о хероину као предиктори истрајности у лијечењу" кандидата мр Нермане Мујчиновић у сљедећем саставу:

1. Др Нада Летић, ванредни професор, Студијски програм психологије, Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, предсједник
2. Др Јадранка Коленовић-Ђапо, ванредни професор, Одсјек за психологију, Филозофски факултет, Универзитет у Сарајеву, члан
3. Др Сања Ловрић-Радетић, доцент, Студијски програм психологије, Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан

На основу увида у поднесену документацију, Комисија подноси сљедећи

Извјештај Комисије о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Нермане Мујчиновић

Слике

  • /uploads/attachment/vest/3606/logo-filozofski.png