Навигација

Извјештај Комисије о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Андреје Марић

ДокторатиФилолошки факултет

Мр Андреја МАрић, виши асистент Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци, поднијела је Наставно-научном вијећу Филолошког факултета захтјев за формирање комисије за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације под насловом "Књижевнотерапијска и критичка мисао Николе Кољевића". Наставно-научно вијеће Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци на 58. сједници оджаној 7. јула 2014. године именовало је комисију за писање извјештаја о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе у сљедећем саставу:

1. Др Ранко Поповић, ванредни професор, ужа научна област: Специфичне књижевности - српска књижевност, Филолошки факултет, Универзитет у Бањој Луци, предсједник
2. Др Јован Делић, редовни професор, ужа научна област: Српска књижевност, Филолошки факултет, Универзитет у Београду, члан
3. Др Душко Певуља, доцент, ужа научна област: Специфичне књижевности - српска књижевност, Филолошки факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан

Извјештај Комисије о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Андреје Марић 

Слике

  • /uploads/attachment/vest/3532/logo-ff.png