Навигација

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Кинезиологија у спорту

Избори у звањаФакултет физичког васпитања и спорта

На 5. редовној сједници Наставно-научног вијећа Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци, оджаној 20.02.2014. године, донијета је Одлука број 11/3.227-4/14, о утврђивању приједлога за расписивање конкурса за избор сарадника у ужу научну област Кинезиологија у спорту на наставном предмету: Спортови на води и Пливање.
На 29. сједници Сената Универзитета, одржаној 19.06.2014. године, донесена је Одлука број 02/04-3.2084-6/14, о расписивању конкурса за избор сарадника у ужу научну област Кинезиологија у спорту на наставном предмету: Спортови на води и Пливање - 1 извршилац.
На основу члана 91. Закона о високом образовању (Службени гласник Републике Српске, број: 73/10, 104/11 и 84/12, 108/13), те члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Факултета физичког васпитања и спорта је на 10. редовној сједници одржаној 08.7.2014. године донијело ОДЛУКУ (Број: 11/3.950-6.1/14) о именовању Комисије за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја по конкурсу за избор наставника за ужу научну област: Кинезиологија у спорту, на наставном предмету Спортови на води и Пливање.

Састав комисије:
1. Др Симо Вуковић, редовни професор, ужа научна област Кинезиологија у спорту, предмет Пливање, Факултет физичког васпитања и спорта Универзитет у Бањој Луци, предсједник
2. Др Горан Граховац, доцент, ужа научна област Кинезиологија у спорту, предмет Пливање 1 и 2 и Дијагностика и селекција у пливању, Факултет физичког васпитања и спорта, Универзитет у Бањој Луци, члан
3. Др Миломир Тривун, ванредни професор, ужа научна област Спортске рехабилитационе науке - пливање, активности, Факултет физичког васпитања и спорта, Универзитет у Источном Сарајеву

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Кинезиологија у спорту Горан Пашић

Слике

  • /uploads/attachment/vest/3534/ffvis.jpg