Навигација
Viber

Састанак проректора за научноистраживачки рад са продеканима

Наука и развојУниверзитет у Бањој Луци

Састанак проректора за научноистраживачки рад са продеканима за НИР одржан је 11. јула 2014. године са почетком у 9:00 часова у Сали за Сенат Универзитета. Дневни ред састанка био је:
1. База података
2. Повеља и Кодекс - Акциони план
3. Информациони систем - уношење библиографије истраживача

 

Марио Милановић, руководилац УПЦ-а, представио је базу података истраживача са једне стране и привреде са друге стране. Основни циљ је стављен на трансфер знања и технологија са Универзитета у привреду. У току наредне седмице очекује се да база буде званично постављена на мрежу.

 

Проректор Милан Матаруга представио је нацрт верзију Акционог плана у вези Повеље и Кодекса, након чега је услиједила дискусија, те је договорено да се наведени документ размотри у свим организационим јединицама и са коментарија на исти достави до 1. септембра 2014. године како би се документ припремио за Сенат.

 

 

У вези уношења библиографија истраживача у Информациони систем разговарало се о недостацима које треба отклонити и рјешењима како истраживачи не би имали недоумица приликом уношења података. Договорено је да се у току наредне седмице пошаљу коментари проректору Матаруги или колегама у УРЦ-у.

Састанак је завршен у 10:30.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/3469/sastanak-prodekana-NIR00.jpg