Навигација

Извјештај Комисије о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Мелихе Повлакић-Хаџиефендић

ДокторатиФилозофски факултет

На основу одлуке Наставно-научно вијеће Филозофског факултета именовани смо у Комисију за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске тезе под насловом "Социјална подршка и прихваћеност дјеце без родотељског старања", мр Мелихе Повлакић-Хаџиефендић, у сљедећем саставу:

1. Др Ненад Сузић, редовни професор, биран на предметима: Општа педагогија и Социологија образовања, Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, предсједник
2. Др Драго Бранковић, редовни професор, биран на предмету: Општа педагогија, Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан
3. Др Хуснија Хасанбеговић, редовни професор, биран на предмету Методологија, Едукацијско рехабилитациони факултет, Универзитет у Тузли, члан

Извјештај Комисије о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Мелихе Повлакић-Хаџиефендић

Слике

  • /uploads/attachment/vest/3447/logo-filozofski.png