Навигација

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Слађане Цукут

ДокторатиФилолошки факултет

Наставно-научно вијеће Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци, на 55. сједници одржаној 12.04.2014. године, именовало је Комисију за писање извјештаја у саставу:

1. Др Милан Драгичевић, редовни професор, ужа научна област: Специфични језици - српски језик, Филолошки факултет, Универзитет у Бањој Луци, предсједник
2. Др Божо Ћопић, редовни професор, ужа научна област: Српски језик,, Филолошки факултет, Универзитет у Београду, члан
3. Др Драгомир Козомара, доцент, ужа научна област: Специфични језици - српски језик, Филолошки факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан

Захваљујући на указаном Повјерењу, Комисија подноси Наставно-научном вијећу

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Слађане Цукут