Навигација

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Кристине Пантелић-Бабић

ДокторатиФакултет физичког васпитања и спорта

Одлуком Наставно-научног вијећа Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци бр: 11/3-622-2/14 од 29. априла 2014. године, именована је Комисија за оцјену подобности теме „Соколски покрет у Херцеговини од 1893. до 6. априла 1941. године" и кандидата мр Кристине М. Пантелић Бабић у саставу:

1. Др Петар Павловић, редовни професор, ужа научна област: Теорија и методологија у спорту и физичком васпитању, Факултет физичког васпитања и спорта, Универзитет у Бањој Луци, предсједник
2. Др Зоран Милошевић, ванредни професор, ужа научна област Основне научне дисциплине у спорту и физичком васпитању, Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Новом Саду, члан
3. Др Слађана Мијатовић, редовни професор, ужа научна област Друштвено хуманистичке науке, Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Београду, члан

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Кристине Пантелић-Бабић