Навигација

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Драгана Ћузулана

ДокторатиФилозофски факултет

На основу члана 71. Закона о високом образовању (Сл. гл. РС бр. 73/10, 104/11 и 84/12), Наставно-научно вијеће Филозофског факултета у Бањој Луци, је на сједници одржаној 27. 02.2014. године донијело рјешење бр. 07/3.300-15/14 и именовало Комисију за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације под насловом "Етичко и онтолошко у Левинасовој филозофији" кандидата мр Драгана Ћузулана, у сљедећем саставу:

1. Проф. др Алекса Буха, академик АНУРС-а и професор емеритус, ужа научна област: Историја филозофије, Универзитет у Бањој Луци, предсједник
2. Др Зоран Арсовић, ванредни професор, ужа научна област: Онтологија и Историја филозофије, Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан
3. Др Борис Брајовић, ванредни професор, ужа научна област: Етика, Православни богословски факултет у Фочи, Универзитет у Источном Сарајеву, члан

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Драгана Ћузулана