Навигација

Извјештај Комисије о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Драгице Драгановић

ДокторатиМедицински факултет

На основу члана 149. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“ број: 73/10, 104/11, 84/12 и 108/13), члана54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, на сједници одржаној дана 12.05.2014.године, донијело је одлуку о именовању комисије за оцјену и одбрану урађене докторске тезе мр Драгице Драгановић под насловом: „Корелација маркера оксидативног стреса са морфолошком анализом постељице код хипертензије у трудноћи“ у саставу:

1. Др Ненад Лучић, ванредни професор, ужа научна област Гинекологија и опстетриција, Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци, предсједник;
2. Др Весна Ећим-Злојутро, редовни професор, ужа научна област Гинекологија и опстетриција, Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци, ментор и члан;
3. Др Небојша Митић, редовни професор, ужа научна област Патологија, Медицински факултет Универзитета у Приштини, истурено одјељење Косовска Митровица, члан.

Извјештај Комисије о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Драгице Драгановић