Навигација

Извјештај Комисије о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Душана Матерића

ДокторатиПриродно-математички факултет

На основу одлуке Наставно-научног вијећа Природно-математичког факултета бр. 19/3.254/14 именована је Kомисија за оцјену подобности теме и кандидата мр Душана Матерића за израду докторске дисертације под називом "Биохемијско-биоинформатичка анализа протеинских профила и испарљивих органских једињења са циљем идентификације ектомикоризних врста гљива и мониторинг екосистема".

Комисија у саставу:

1. Др Јелена Вукојевић, редовни професор, ужа научна област: Алгологија и микологија, Биолошки факултет, Универзитет у Београду, ментор-предсједник
2. Др Биљана Кукавица, ванредни професор, ужа научна област: Биохемија, молекуларна биологија, Природно-матенатички факултет, Универзитет у Бањој Луци, ментор-члан
3. Др Драган Матић, доцент, ужа научна област: Информационе науке и биоинформатика (развој софтвера), Природно-матенатички факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан

Извјештај Комисије о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Душана Матерића

Слике

  • /uploads/attachment/vest/3431/logo-pmf.png