Навигација

ИЗМЈЕЊЕН и ДОПУЊЕН Извјештај Комисије о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Ратка Кнежевића

ДокторатиФилолошки факултет

Наставно-научно вијеће Филолошког факултета на 54. сједници одржаној 12.03.2014. године именовало је Комисију за писање извјештаја за оцјену теме докторске дисертације и провјеру услова кандидата. Комисија је радила у саставу:

1. Др Петар Пенда, ванредни професор, ужа научна област: Специфичне књижевности - енглеска књижевност, Филолошки факултет, Универзитет у Бањој Луци, предсједник
2. Др Татјана Бијелић, ванредни професор, ужа научна област: Специфичне књижевности - енглеска књижевност, Филолошки факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан
3. Др Божица Јовић, доцент, ужа научна област: Специфичне књижевности - англистика, Филозофски факултет, Универзитет у Источном Сарајеву, члан

Извјештај Комисије о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Ратка Кнежевића

Слике

  • /uploads/attachment/vest/3417/logo-ff.png