Навигација

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Сање Вукадиновић Стојановић

ДокторатиМедицински факултет

На основу члана 149. Закона о високом образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 73/10, 104/11, 84/12 и 108/13), члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, и члана 18. Статута Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној 12.05.2014. године, донијело је одлуку број 18-3-280/2014 о именовању Комисије за оцјену урађене докторске тезе Мр сц. Сање Вукадиновић Стојановић, доктора медицине, под називом “Дејство антидепресивних лијекова на дужину QТ интервала код депресивних пацијената са алкохолном зависношћу” у саставу:

1. Др Александра Дицков, ванредни професор, ужа научна област Психијатрија, Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду, предсједник;
2. Др Милан Стојаковић, редовни професор, ужа научна област Психијатрија, Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци, члан;
3. Др Душко Вулић, ванредни професор, ужа научна област Интерна медицина, Медицински факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан.

Након детаљног прегледа урађене докторске дисертацијe кандидата Мр сц. др мед. Сање Вукадиновић Стојановић, Комисија Наставно-научном вијећу Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци и Сенату Универзитета у Бањој Луци подноси сљедећи

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Сање Вукадиновић Стојановић