Навигација

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Александре Доминовић-Ковачевић

ДокторатиМедицински факултет

На основу члана 149 Закона о високом образовању Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 73/10, 104/11 и 84/12) и члана 54 Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинског
факултета на сједници одржаној дана 12.05.2014. год. број: 18-3-277/2014 донијело је одлуку о именовању комисије за оцјену и одбрану урађене докторске тезе мр Aлександре Доминовић-Ковачевић, доктора медицине под називом „ Евалуација дијагностичког алгоритма код амиотрофичне латералне склерозе „ у саставу:

1. Др Душко Рачић, ванредни професор, ужа научна област Неурологија, Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци, предсједник;
2. Др Тихомир Илић, редовни професор, ужа научна област Неурологија, Медицински факултет Војномедицинске акедмије Универзитета у Београду, члан;
3. Др Милан Арбутина, ванредни професор, ужа научна област Неурологија, Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци, члан.

Након детаљног прегледа урађене докторске дисертације кандидата mr Александре Доминовић-Ковачевић, именована комисија Наставно-научном вијећу Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци Сенату Универзитета у Бањој Луци подноси сљедећи

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Александре Доминовић-Ковачевић